Geriatryczne problemy zdrowotne a ogólna sprawność osób starszych

Christine T. Cigolle i wsp – Geriatric conditions and disability: the health and retirement study LINK: Ann Intern Med 2007;147:156
Problemy geriatryczne, takie jak upadki lub nietrzymanie moczu/stolca, są traktowane nieco po macoszemu, zarówno przez twórców systemów klasyfikacji chorób, jak i przez autorów podręczników medycznych. Częstość występowania tych problemów i ich wpływ na ogólną sprawność osób w podeszłym wieku nie doczekały się jeszcze szczegółowej analizy.

Światełkiem w tunelu jest przekrojowe badanie Cigolle i wsp., którego wyniki opublikowano w Annals of Internal Medicine. Uczestniczyła w nim liczna grupa (n = 11093) osób z ogólnej populacji oraz rezydentów domów opieki (w wieku 65 lat i starszych). Problemy geriatryczne zdefiniowano jako: zaburzenia poznawcze, upadki, nietrzymanie moczu/stolca, niski indeks masy ciała, zawroty głowy, zaburzenia widzenia oraz zaburzenia słuchu. Rejestrowano wszystkie przypadki ograniczonej zdolności do samodzielnego ubierania się, mycia, przemieszczania i korzystania z toalety.

Co najmniej jedną z wymienionych przypadłości stwierdzono aż u 49.9% badanych. Niektóre z powyższych problemów były równie częste, jak przewlekłe choroby – cukrzyca lub choroba wieńcowa. Zaobserwowano ścisłą korelację pomiędzy problemami geriatrycznymi a upośledzeniem ogólnej sprawności. Znamienność statystyczna tej zależności utrzymywała się także po uwzględnieniu różnic pod względem charakterystyki demograficznej i częstości występowania przewlekłych chorób. Zmodyfikowane, względne ryzyko niesprawności i niesamodzielności wynosiło 2.1 w przypadku występowania jednego problemu geriatrycznego i wzrastało do 6.6, jeśli u tej samej osoby stwierdzano co najmniej 3 analizowane przypadłości.

Podsumowując, problemy geriatryczne są równie częste jak choroby przewlekłe i, z uwagi na wpływ na ogólną sprawność, wymagają porównywalnej atencji.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-08-07

0 replies on “Geriatryczne problemy zdrowotne a ogólna sprawność osób starszych”