Lipoproteiny wysokiej gęstości jako cel terapeutyczny

Inder M. Singh, Mehdi H. Shishebor i Benjamin J. Ansell – High-density lipoprotein as a therapeutic target LINK: JAMA 2007;298:786
Na łamach Journal of the American Medical Association ukazała się ciekawa praca przeglądowa, poświęcona interwencjom mającym na celu podniesienie stężenia lipoprotein wysokiej gęstości (HDL).

Na podstawie ekstensywnego przeglądu literatury autorzy pracy omawiają stosowane obecnie i możliwe do zastosowania w przyszłości sposoby leczenia, których głównym celem terapeutycznym jest właśnie cholesterol HDL. Przegląd literatury powstał głównie w oparciu o 31 kontrolowanych badań klinicznych z randomizacją, wyselekcjonowanych spośród 754 prac wstępnie spełniających kryteria wyszukiwania.

Autorzy omawiają mechanizmy powstawania i krążenia HDL w organizmie, punkty uchwytu różnych rodzajów terapii i potencjalne korzyści terapeutyczne. Zwracają też uwagę na niefarmakologiczne możliwości podwyższenia stężenia HDL.

Z substancji farmakologicznych omawiają działanie aktualnie dostepnych środków modyfikujących skład i stężenie cholesterolu HDL (np. kwas nikotynowy, statyny) oraz wpływających na odwrotny transport cholesterolu (fibraty). Wspominają o ewentualnych nowych lekach: pochodnych kwasu nikotynowego, inhibitorach białka transportowego estrów cholesterolu (CETP), antagonistach receptorów kanabinoidowych typu 1, apo A-I i innych.

Obecnie dostępne metody podwyższenia stężenia cholesterolu HDL, zarówno te polegające na zmianie stylu życia, jak i farmakologiczne, pozwalają podwyższyć to stężenie o 20-30%. Udowodnione korzyści terapeutyczne osiąga się jednak tylko poprzez modyfikację stylu życia i osiągany tą drogą wzrost stężenia HDL.

Podsumowując dostępną literaturę, autorzy nie znajdują mocnych dowodów na korzyści płynące z agresywnego podwyższania stężenia cholesterolu HDL metodami farmakologicznymi. Obecnie trwają jednak szeroko zakrojone badania, które w przyszłości mogą dostarczyć cennych narzędzi, w postaci przynoszących rzeczywiste korzyści kliniczne leków wpływających na metabolizm HDL.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-08-15

0 replies on “Lipoproteiny wysokiej gęstości jako cel terapeutyczny”