Przebieg kliniczny stabilnej choroby wieńcowej

Philip A. Poole-Wilson i wsp – Clinical course of isolated stable angina due to coronary heart disease LINK: Eur Heart J 2007;28:1928
Zainteresowanie badaczy budzi ostatnio przebieg kliniczny choroby wieńcowej u pacjentów z dławicą izolowaną i stabilną tj, takich, którzy do tej pory nie przebyli żadnej interwencji na naczyniach wieńcowych, ani też nie wystąpił u nich duży incydent niedokrwienny.

Do oceny tego problemu Poole – Wilson i wsp. wykorzystali dane 7665 uczestników badania ACTION, (nifedypina vs placebo). Izolowaną postać dławicy miało w tej grupie 2170 osób (28%), głównie w starszym wieku. W trakcie obserwacji (średnio 4.9 roku), z grupy tej zmarło 147 osób (1.4/100 osobolat). Łączna liczba zgonów, procedur i incydentów wieńcowych wyniosła 761 (8.7/100 osobolat). Zgony był pierwszym incydentem u 82 osób, zawał serca lub incydent niewydolności serca u 112 osób, zabieg rewaskularyzacji wieńcowej u 171, a ból w klatce piersiowej wymagający hospitalizacji u 396 chorych. Sześćset dwanaście osób poddano diagnostycznej koronarografii (6.8/100 osobolat). Sześćdziesiąt osiem z 262 zgonów i poważnych incydentów wieńcowych było poprzedzonych bólem w klatce piersiowej wymagającym hospitalizacji.

A zatem, zdaniem autorów wskaźniki zgonów i poważnych incydentów wieńcowych u uczestników badania ACTION z izolowaną postacią dławicy bolesnej były stosunkowo niskie. Zwracało natomiast uwagę częste występowanie bólów w klatce piersiowej wymagających hospitalizacji. U większości osób zmarłych oraz takich, u których wystąpił duży incydent wieńcowy, dramatyczne następstwa choroby nie były poprzedzone żadnymi objawami. Z tego względu intensywne działania prewencyjne muszą uwzględniać wszystkich pacjentów z izolowaną chorobą wieńcową.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2007-08-15

0 replies on “Przebieg kliniczny stabilnej choroby wieńcowej”