Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób leczonych przeciwpsychotycznie

Paul Mackin i wsp – Metabolic disease and cardiovascular risk in people treated with antipsychotics in the community LINK: Br J Psychiatr 2007;191:23
U osób z chorobami psychicznymi obserwuje się zwiększoną zachorowalność na chorobę niedokrwienną serca i większą liczbę zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dotychczas taki związek opisano dla schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Na łamach British Journal of Psychiatry Mackin i wsp. przedstawili wyniki analizy ryzyka sercowo-naczyniowego i występowania zaburzeń metabolicznych u osób z szerokim spektrum ciężkich chorób psychicznych, wymagających leczenia przeciwpsychotycznego. W analizie przypadek-kontrola dane osób pozostających pod opieką psychiatrów (n=90) porównano z danymi osób bez choroby psychicznej, dobranych pod względem płci i wieku (n=92).

Osoby leczone okazały się mieć istotnie gorszy profil metaboliczny (BMI, obwód talii, stosunek talii do obwodu bioder, poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, trójglicerydów, glukozy na czczo, HbA1c, insuliny w surowicy krwi) niż osoby z grupy kontrolnej (w modelu wieloczynnikowej analizy wariancji MANCOVA F=6.583, d.f.=15,161, P<0.0001). W konsekwencji w grupie chorych psychicznie istotnie częściej występował zespół metaboliczny (wskaźnik szans=3.68, 95% wskaźnik ufności [CI] 1.71-7.93, P=0.001) oraz istotnie wyższe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Zdaniem autorów pracy istnieje zatem potrzeba prowadzenia starannych badań przesiewowych mających na celu zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego u osób chorych przeciwpsychotycznie.

Opracowane na podstawie: British Journal Psychiatry / 2007-07-14

0 replies on “Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób leczonych przeciwpsychotycznie”