Wyższa sprawność fizyczna to mniej wisceralnej tkanki tłuszczowej przy tym samym wskaźniku BMI

Benoit J. Arsenault i wsp – Visceral adipose tissue accumulation, cardiorespiratory fitness and features of the metabolic syndrome LINK: Arch Intern Med 2007;167:1518
Wiadomo, że jedną z cech zespołu metabolicznego jest nagromadzenie tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej – tak zwana otyłość trzewna. Panuje pogląd, że osoby otyłe o dużej sprawności krążeniowo-oddechowej (tzw. “fat and fit”) obarczone są niższym ryzykiem choroby wieńcowej i cukrzycy niż osoby otyłe o mniejszej sprawności.

Autorzy pracy opublikowanej w Archives of Internal Medicine postanowili sprawdzić, czy mężczyźni o niskiej sprawności krążeniowo-oddechowej mają więcej nagromadzonej trzewnej tkanki tłuszczowej oraz czy osoby te mają gorszy profil metaboliczny niż mężczyźni sprawniejsi.

Do badania włączono 169 mężczyzn bez objawów chorobowych (średni indeks masy ciała 25,9; średni wiek 37,1 lat), oceniając ilość trzewnej tkanki tłuszczowej (za pomocą tomografii komputerowej jamy brzusznej), sprawność krążeniowo-oddechową (test wysiłkowy), profil lipidowy i tolerancję glukozy.

Największą akumulację trzewnej tkanki tłuszczowej (139,6 +/- 70,2 cm2) stwierdzono u mężczyzn mieszczących się w najniższym tercylu sprawności krążeniowo-oddechowej, w porównaniu z 74,7 +/- 41,6 cm2 u mężczyzn mieszczących się w najwyższym tercylu (p<0,001). Profil lipidowy mężczyzn o dużej sprawności był również lepszy od obserwowanego u mężczyzn charakteryzujących się gorszą tolerancją wysiłku.

Po uwzględnieniu w obliczeniach indeksu masy ciała stwierdzono, że u osób o niskiej sprawności krążeniowo-oddechowej akumulacja tkanki tłuszczowej trzewnej była istotnie wyższa niż u osób o wysokiej sprawności (114,4 +/-59,9 cm2 w porównaniu z 87,8 +/- 49,1 cm2; p<0,007).

Badanie potwierdza zatem tezę, że u osób otyłych akumulacja tkanki tłuszczowej trzewnej koreluje z upośledzoną sprawnością krążeniowo-oddechową i przynajmniej niektórymi cechami zespołu metabolicznego.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-07-23