“Soft drinki” a ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego

Rhavi Dhingra i wsp – Soft Drink Consumption and Risk of Developing Cardiometabolic Risk Factors and the Metabolic Syndrome in Middle-Aged Adults in the Community LINK: Circulation 2007;116:480

W kilku doniesieniach ze Stanów Zjednoczonych i Europy informowano o rosnącym w ciągu ostatnich 30 lat spożyciu słodzonych napojów bezalkoholowych (soft drinki) przez dzieci, nastolatki i osoby dorosłe.

W wielu badaniach klinicznych notowano związek pomiędzy rosnącym spożyciem napojów bezalkoholowych a obecną epidemią otyłości i cukrzycy u dzieci i nastolatków oraz rozwojem nadciśnienia u osób dorosłych. Zależność pomiędzy spożyciem napojów bezalkoholowych a otyłością i większą opornością na insulinę przypisywano kilku czynnikom, w tym zwiększonemu spożyciu kalorii, mniejszemu poczuciu sytości oraz ogólnym następstwom spożywania rafinowanych węglowodanów.

W prezentowanej na łamach Circulation prospektywnej pracy oceniano, czy spożywanie większych ilości napojów bezalkoholowych zwiększa ryzyko pojawienia się metabolicznych czynników ryzyka u osób w średnim wieku. Badacze odnieśli występowanie zespołu metabolicznego i jego elementów do spożycia napojów bezalkoholowych u 6039 uczestników badania Framingham. W modelu wieloczynnikowym uwzględniono, między innymi, wiek, płeć, aktywność fizyczną, palenie papierosów, elementy diety, łączną liczbę kalorii oraz indeks glikemiczny.

Spożywanie ≥1 napoju bezalkoholowego dziennie (vs <1 porcja napoju dziennie) wiązało się z istotnie większą szansą wystąpienia, między innymi, zespołu metabolicznego (iloraz szans [OR] 1.44, 95% przedział ufności [CI] 1.20-1.74), otyłości (OR 1.31, 95%CI 1.02-1.68), podwyższonego poziomu glikemii na czczo (OR 1.25, 95%CI 1.05-1.48), podwyższonych wartości ciśnienia (OR 1.18, 95%CI 0.96-1.44) i hipertrójglycerydemii (OR 1.25, 95%CI 1.04-1.51).

A zatem, u osób w średnim wieku spożywanie napojów bezalkoholowych wiąże się z występowaniem wielu metabolicznych czynników ryzyka. Autorzy pracy zwracają więc uwagę na możliwość prowadzenia polityki zdrowotnej ograniczającej spożycie słodzonych napojów bezalkoholowych i tym samym zmniejszającej obciążenie społeczeństwa metabolicznymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: / 2007-07-30

0 replies on ““Soft drinki” a ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego”