Zawał serca u pacjentki bez czynników ryzyka choroby wieńcowej

Ding Rongjing i Xia Kun – Myocardial infarction in a woman with no apparent risk factors Lancet 2007;370:360
Na łamach The Lancet ukazał się krótki opis przypadku, dotyczący zawału mięśnia sercowego u 40-letniej kobiety bez czynników ryzyka choroby wieńcowej. Elektrokardiograficznym cechom zawału serca zarówno ściany przednio-bocznej, jak i dolnej, potwierdzonego biochemicznie, towarzyszyły cechy zwężenia zastawki mitralnej.

W badaniu echokardiograficznym stwierdzono masę tkankową w okolicy lewego ujścia żylnego. Pacjentkę operowano, potwierdzając w badaniu histopatologicznym rozpoznanie śluzaka.

Jest to jeden z przykładów, gdzie pierwszym objawem prowadzącym do rozpozania śluzaka są cechy embolizacji. Dlatego w przypadku młodych pacjentów z objawami zawału serca bądź udaru mózgu, gdy nie mają oni istotnych czynników ryzyka miażdżycy, należy pamiętać również o możliwości współistnienia śluzaka, zwykle w obrębie lewego przedsionka.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-07-28

0 replies on “Zawał serca u pacjentki bez czynników ryzyka choroby wieńcowej”