Skoordynowane działania edukacyjne poprawiają jakość opieki nad osobami z niewydolnością serca: badanie OPTIMIZE-HT

Gregg C. Fonarow i wsp – Influence of a performance-improvement initiative on quality of care for patients hospitalized with heart failure. Results of the Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients With Heart Failure (OPTIMIZE-HF) LINK: Arch Intern Med 2007;167:1493
W Archives of Internal Medicine zwracają uwagę wyniki szeroko zakrojonej interwencji edukacyjnej OPTIMIZE-HT, przeprowadzonej w celu poprawy jakości opieki nad osobami z niewydolnością serca w 259 szpitalach w USA.

Skala tego problemu zdrowotnego jest niebagatelna – na niewydolność serca cierpi obecnie ponad 5 milionów mieszkańców USA. Dzięki licznym badaniom udało się zdefiniować działania prozdrowotne o jednoznacznie korzystnym wpływie na rokowanie w tej nieprawidłowości. Do przykładowych, najważniejszych interwencji należą: poradnictwo z zakresu diety, masy ciała, postępowania w przypadku nasilenia objawów, przestrzegania stosowania leków oraz aktywności fizycznej dla osób wypisywanych ze szpitali, a także zalecenie zaprzestania palenia.

Zadaniem programu OPTIMIZE-HF było wspieranie szpitali w przestrzeganiu standardów diagnostyki i leczenia. Ten cel realizowano między innymi poprzez wyposażanie placówek w gotowe zalecenia związane ze stylem życia, czytelne algorytmy postępowania i materiały edukacyjne oraz organizację szkoleń dla pracowników.

W okresie 03.2003 – 12.2004 dzięki tym interwencjom znamiennie zmniejszył się odsetek pacjentów wypisywanych bez porad prozdrowotnych (z 53.2% do 43.5%) i wzrosła częstość rutynowego wykonywania badań oceniających funkcję lewej komory (z 89.3% do 92.1%). Zwiększył się również odsetek przypadków, w których decyzje diagnostyczne i terapeutyczne podejmowano w oparciu o algorytmy postępowania (z 35.6% do 54.1%). Istotnemu skróceniu uległ czas hospitalizacji, zaznaczyl sie trend w kierunku zmniejszenia śmiertelności szpitalnej i poszpitalnej.

Podsumowując, interwencja zwiększyła skuteczność w osiąganiu wyznaczonych celów jakościowych, a przez to przyczyniła się do optymalizacji opieki nad osobami z niewydolnością serca.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-07-14

 

0 replies on “Skoordynowane działania edukacyjne poprawiają jakość opieki nad osobami z niewydolnością serca: badanie OPTIMIZE-HT”