Interwencje populacyjne mogą spowalniać progresję cukrzycy typu 2

American Diabetes Association 67th Annual Scientific Sessions, Chicago, IL – Community-based intervention slows growth of type 2 diabetes, but news is still not good www.theheart.org
Proste interwencje populacyjne mogą mieć korzystny wpływ na dynamikę progresji cukrzycy, ale nie zmniejszają związanej z nią chorobowości, donosi Michael O`Riordan w internetowym portalu www.theheart.org. W ten, w sumie niezbyt optymistyczny sposób można podsumować tegoroczną konferencję Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Ważnym punktem obrad była prezentacja wyników populacyjnego badania z randomizacją i grupą kontrolną DIRECT (Diabetes Intervention Reaching and Educating Communities Together), w którym oceniano wpływ aktywnej promocji zdrowia i intensywnej kontroli cukrzycy na zapadalność na tę chorobę w miejscowości Raleigh w Północnej Karolinie.

Podstawowym celem badaczy było zwiększenie aktywności fizycznej  oraz nakłonienie do modyfikacji diety. Wprawdzie częstość występowania nowych przypadków cukrzycy typu 2 w populacji objętej interwencją i w populacji kontrolnej okazała się porównywalna, jednak w pierwszej z wymienionych grup postęp choroby był wolniejszy.

Uczestnicy dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji, podkreślali podstawową wadę DIRECT, jego oderwanie od rzeczywistości. Eksperci byli zgodni, że w najbliższych latach nie należy spodziewać się odwrócenia niekorzystnego trendu w zapadalności na cukrzycę.

Potwierdziły to wyniki analizy przeprowadzonej przez Lindę Geiss z Atlanty. Z jej obliczeń wynika, że w minionym 40-leciu liczba nowych przypadków zwiększała się o ok. 5% rocznie. Najlepszym z możliwych, choć dalekim od doskonałości wyjściem z sytuacji jest podejmowanie prób spowolnienia wzrostu, poprzez testowanie jak największej liczby interwencji populacyjnych. Te najlepsze powinny być finansowane ze środków budżetowych.

Zdaniem uczestników dyskusji, na pierwsze owoce tych działań trzeba będzie czekać co najmniej przez kolejną dekadę.

Opracowane na podstawie: Internet / 2007-06-25

0 replies on “Interwencje populacyjne mogą spowalniać progresję cukrzycy typu 2”