Niewielkie korzyści z samodzielnego monitorowania glikemii w cukrzycy nie leczonej insuliną

American Diabetes Association 67th Annual Scientific Sessions, Chicago, IL – Self-monitoring of blood glucose does not improve HbA1c levels in non-insulin-treated diabetics LINK: www.theheart.org, BMJ 2007;335:132
Na skutek braku jednoznacznych wyników badań, w dyskusjach powraca temat monitorowania glikemii u chorych na cukrzycę typu 2, nie stosujących insuliny.

Właśnie temu problemowi poświęcone jest badanie DIGEM (Diabetes Glycemic Education and Monitoring), którego wyniki zaprezentowano na kongresie American Diabetes Association 2007 i opublikowano na łamach British Medical Journal. Omawia go na stronie internetowej www.theheart.org Michael O`Riordan.

W wieloośrodkowym badaniu DIGEM przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii porównano wpływ monitorowania glikemii na wyrównanie metaboliczne, oceniane za pomocą pomiarów poziomu HbA1c, u chorych na cukrzycę typu 2 nie leczonych insuliną. Obserwację prowadzono w 3 grupach: 152 osób przydzielono do opieki zwykłej (kontrola), 150 osób do grupy mniej intensywnej formy monitorowania, z zaleceniem skontaktowania się z lekarzem celem interpretacji wyników oraz grupy 151 pacjentów, których poza intensywnym monitorowaniem glikemii, edukowano w kierunku aktywnej modyfikacji stylu życia (aktywności fizycznej, diety), w zależności od wyników oznaczeń stężeń glukozy.

Po 12 miesiącach obserwacji nie stwierdzono istotnej redukcji poziomu HbA1c w każdej z grup (wyjściowe poziomy HbA1c w zakresie 7,49-7,53) oraz brak istotnych różnic pomiędzy analizowanymi podgrupami. Nie zaobserwowano również różnic w wartościach ciśnienia skurczowego, masy ciała i cholesterolu LDL.

W grupie objętej intensywnym monitorowaniem glikemii i modyfikacją stylu życia zaobserwowano natomiast istotną statystycznie redukcję stężeń cholesterolu całkowitego.

Biorąc pod uwagę rezultaty badania należy uznać, że samokontrola glikemii nie powinna być standardowym elementem terapii chorych na cukrzycę typu 2, którzy nie stosują insuliny zwłaszcza, że stosując samokontrolę pacjenci mogą często doznawać uczucia frustracji, gdy wartości glikemii przekraczają zalecane normy.

Opracowane na podstawie: Internet / 2007-06-28

0 replies on “Niewielkie korzyści z samodzielnego monitorowania glikemii w cukrzycy nie leczonej insuliną”