Epidemiologia cukrzycy u dzieci i młodzieży USA

SEARCH for Diabetes in Youth Study Group – Incidence of diabetes in youth in the United States LINK: JAMA 2007;297:2716
Na łamach Journal of the American Medical Association opublikowano dane epidemiologiczne dotyczące zapadalności na cukrzycę u osób poniżej 20 roku życia w USA, uzyskane w ramach programu SERACH for Diabetes In Youth Study. Badanie przeprowadzono w obrębie populacji zamieszkującej 10 geograficznie zdefiniowanych rejonów (m.in. Ohio, Washington, Colorado, Hawaje i populacja natywnych Indian zamieszkujących USA).

Dane dotyczące zapadalności obejmowały lata 2002 i 2003 i dotyczyły ponad 10 milionów osób < 20 roku życia. Nowe przypadki cukrzycy identyfikowano na podstawie rozpoznań odnotowywanych w dokumentacji medycznej, a część z nich weryfikowano oznaczeniami c-peptydu i przeciwciał anty-GAD.

W badanym okresie zarejestrowano 2561 nowych przypadków cukrzycy, co daje zapadalność wynoszącą 24,3/100 000 osobolat. Szacowana zapadalność na cukrzycę typu 1 w grupach wiekowych 0-4; 5-9; 10-14 i 15-19 lat wyniosła odpowiednio 14,3; 22,1; 25,9; i 13,1/100 000 osobolat. Z wiekiem wyraźnie rosła zapadalność na cukrzycę typu 2, zwłaszcza wśród dzieci powyżej 10 roku życia wynosząc dla grup wiekowych 10-14 i 15-19 lat odpowiednio 8,1 i 11,8/100 000 osobolat.

Zapadalność na cukrzycę typu 1 największa była w grupie osób rasy kaukaskiej w wieku 5-9 i 10-14 lat wynosząc odpowiednio 28,1 i 32,9/100 000 osobolat, natomiast zapadalność na cukrzycę typu 2 największe wskaźniki osiągnęła wśród Indian i rdzennych mieszkańców wysp Azji i Pacyfiku powyżej 10 roku życia. Przykładowo, współczynnik zapadalności dla Indian >15 roku życia wyniósł 49,4/100 000 osobolat.

Udział cukrzycy typu 2 w populacji osób >10 roku życia wyniósł 15% dla rasy kaukaskiej, 57,8% dla rasy czarnej oraz 86,2% dla Indian.

Uzyskane dane wskazują na wzrastającą w ciągu ostatniego dziesięciolecia wśród osób < 20 roku życia zapadalność na cukrzycę typu 1 i typu 2. W niektórych subpopulacjach (Indianie Ameryki, rasa czarna, mieszkańcy wysp Azji i Pacyfiku) znaczący udział we wskaźnikach epidemiologicznych ma cukrzyca typu 2.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-06-27

0 replies on “Epidemiologia cukrzycy u dzieci i młodzieży USA”