Cukrzyca jako czynnik ryzyka powikłań i zgonów sercowo-naczyniowych

American Diabetes Association 67th Annual Scientific Sessions, Chicago, IL – Diabetes as a risk factor for cardiovascular morbidity and mortality in 3.3 million subjects www.theheart.org

Na zjeździe American Diabetes Association 2007, który odbył się w Chicago w czerwcu bieżącego roku, doktor Schramm z Uniwersytetu w Kopenhadze, przedstawiła wyniki pięcioletniej prospektywnej obserwacji 3,3 miliona Duńczyków ≥30 roku życia. Głównym celem badania była ocena ryzyka sercowo-naczyniowego związanego z cukrzycą, u osób przyjmujących leki hipoglikemiczne.

Badacze porównali ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak: zawał, udar czy zgon sercowo-naczyniowy oraz punktu końcowego złożonego z trzech wymienionych powyżej zdarzeń, u pacjentów z cukrzycą, otrzymujących leczenie hipoglikemiczne, z przebytym i bez przebytego w przeszłości zawału serca oraz u pacjentów bez cukrzycy, z przebytym i bez przebytego zawału serca.

Analiza wykazała, że kobiety i mężczyźni z cukrzycą, wymagający leczenia farmakologicznego (n=71 801), mają podobne ryzyko wystąpienia zgonu sercowo-naczyniowego jak również złożonego punktu końcowego (zawał, udar, zgon sercowo-naczyniowy) jak pacjenci bez cukrzycy, którzy przebyli zawał serca (n=79 575) (u mężczyzn ryzyko wystąpienia zgonu sercowego odpowiednio 1.77 dla przebytego zawału i 1.78 dla cukrzycy, ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego odpowiednio 1.84 dla przebytego zawału i 1.76 dla cukrzycy, u kobiet ryzyko wystąpienia zgonu sercowego odpowiednio 1.96 dla przebytego zawału i 1,77 dla cukrzycy, ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego odpowiednio 2.01 dla przebytego zawału i 1,87 dla cukrzycy).

Ryzyko wystąpienia zawału serca jako odrębnego punktu końcowego okazało się niższe u chorych z cukrzycą niż u chorych po zawale (mężczyźni 1,85 vs 3,01, kobiety 2,69 vs 4,20). Ryzyko udaru było z kolei wyższe u pacjentów z cukrzycą (mężczyźni 1,92 vs 1,16, kobiety 1,90 vs 1,27).

Zdaniem Schramm, ze względu na takie samo jak chorzy z przebytym zawałem ryzyko sercowo-naczyniowe, diabetycy wymagający leczenia farmakologicznego powinni otrzymywać leki przeciwpłytkowe, statyny a także inhibitory ACE lub blokery receptora dla angiotensyny II.

Opracowane na podstawie: Internet / 2007-06-25

0 replies on “Cukrzyca jako czynnik ryzyka powikłań i zgonów sercowo-naczyniowych”