Przewlekła choroba nerek – przyczyna i następstwo chorób serca i naczyń

Barry I. Freedman i Thomas D. DuBose Jr – Chronic kidney disease. Cause and consequence of cardiovascular disease LINK: Arch Intern Med 2007;167:1113
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki dwóch oryginalnych badań poświęconych zależności pomiędzy przewlekłą chorobą nerek a chorobą wieńcową. W interesującym komentarzu do obu prac Freedman i DuBose podają, że na przewlekłe choroby nerek cierpi aż 11% populacji USA, a schyłkowa niewydolność nerek, wymagająca dializoterapii, występuje u około 387 tysięcy mieszkańców tego kraju.

W ponad 40% przypadków u podłoża niewydolności leży nefropatia cukrzycowa. Wiadomo, że znane czynniki ryzyka chorób układu krążenia przyspieszają progresję choroby prowadzącej do schyłkowej niewydolności nerek. Pomimo tej wiedzy, zależność pomiędzy chorobami serca i naczyń a przewlekłymi chorobami nerek nie doczekała się wyczerpującej analizy.

Nowe światło na to zagadnienie rzucają wyniki badań Elsayeda i wsp. oraz McCullougha i wsp. Autorzy pierwszej z prac zaobserwowali, że osoby z chorobami układu krążenia i wyjściowo nieprawidłową czynnością nerek stanowią grupę największego ryzyka szybkiej progresji do niewydolności nerek. U podłoża tej interakcji leżą 4 potencjalne mechanizmy, z których najważniejsze są wspólne czynniki ryzyka przewlekłych chorób układu krążenia i nerek oraz zmiany miażdżycowe w mikrokrążeniu nerkowym.

Z kolei, McCullough i wsp. stwierdzili, że niezależnymi czynnikami ryzyka chorób serca i naczyń są, między innymi, podwyższone stężenie albumin w moczu, niższa wartość GFR oraz niższe stężenie hemoglobiny.

Podsumowując, choroba serca i naczyń na tle miażdżycy powinna być traktowana jako niezależny czynnik ryzyka przewlekłej choroby nerek. Z drugiej strony, nie można wykluczyć, że u osób, u których wyjściowo stwierdza się przewlekłą chorobę nerek, choroby układu krążenia mają inne podstawy patofizjologiczne i odmienny obraz kliniczny. Być może metody leczenia powinny być także różne od stosowanych w patologiach naczyniowych na tle miażdżycy

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-06-11