Zindywidualizowana opieka medyczna w nadciśnieniu tętniczym

Stephen T. Turner, Gary L. Schwartz, Eric Boerwinkle – Personalized medicine for high blood pressure Hypertension 2007;50:1
Medycyna spersonalizowana to zespół metod diagnostycznych i badań przesiewowych, określających prawdopodobieństwo wystąpienia choroby i jej powikłań u pojedynczych chorych, na podstawie unikalnego profilu molekularnego pacjenta oraz profilu ryzyka, w celu poprawy rokowania poprzez optymalizację sposobu leczenia. Jednym z poddających się modyfikacji czynników ryzyka, które prowadzą do rozwoju chorób układu sercowo- naczyniowego oraz związanych z nimi powikłań i zgonów, jest nadciśnienie tętnicze.

Koncepcja indywidualizacji opieki w nadciśnieniu tętniczym nie jest nowa – pisano o niej już w 1977 roku, w pierwszym raporcie Joint National Committee. W komentarzu redakcyjnym, opublikowanym w bieżącym wydaniu Hypertension, Stephen T. Turner i wsp. podkreślaja, że wartości ciśnienia tętniczego oraz stopień wywołanego przez nadciśnienie uszkodzenia narządowego mogą zależeć od różnej ekspozycji na czynniki środowiskowe (zawartość sodu i tłuszczu w diecie, podaż kalorii, stopień aktywności fizycznej, poziom stresu psychospołecznego), a także różnej podatności genetycznej na te czynniki.

Nie ma jednej metody, która w równym stopniu mogłaby określić stopień zagrożenia nadciśnieniem oraz stopień ryzyka powikłań narządowych u pojedynczych chorych. Duże zainteresowanie budzi wpływ płci i rasy oraz polimorfizmu genów (Human Genome Project oraz HapMap Project), na przebieg choroby.

Dotychczas nie potwierdzono użyteczności indywidualizacji leczenia na podstawie poziomu reniny (wcześniejsze prace wyróżniają trzy modele w populacji – niski poziom reniny [27% populacji], prawidłowy poziom [57%] i wysoki poziom [16%]) i wydalania aldosteronu. Będące częścią programu ALLHAT badanie GenHAT (GENetics of Hypertension Associated Treatment) pomoże określić związek różnych genów podatności na nadciśnienie ze skutecznością poszczególnych leków, a także pozwoli zidentyfikować biomarkery użyteczne w personalizacji leczenia.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-07-09

0 replies on “Zindywidualizowana opieka medyczna w nadciśnieniu tętniczym”