Wpływ opieki farmaceutycznej na ocenę opieki zdrowotnej przez pacjentów z cukrzycą

D.P.Nau, A.M.Pacholski – Impact of pharmacy care services on patients` perceptions of health care quality for diabetes LINK: J Am Pharm Assoc 2007;47:358
W ostatnich latach coraz częściej podejmowane są próby oceny wpływu opieki farmaceutycznej w chorobach przewlekłych na osiągane efekty terapeutyczne, brak jest jednak badań pokazujących w jaki sposób opieka farmaceutyczna wpływa na postrzeganie przez pacjenta prowadzonego leczenia.

Autorzy pracy przeprowadzili dwustopniowe badania dotyczące zmian w ocenie opieki medycznej u pacjentów z cukrzycą objętych opieką farmaceutyczną w Północnej Karolinie, Georgia, Ohaio oraz Wisconsin.

Pierwsza faza badania obejmowała opracowanie ankiety oceniającej zmiany w postrzeganiu prowadzonego leczenia.Ankieta zawierała 11 pytań oceniających różne parametry np.: dostępność do informacji o schorzeniu, dostępności pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z chorobą oraz relacji z personelem fachowym – pacjenci mieli do wyboru 5 odpowiedzi: źle, poprawnie, dobrze, bardzo dobrze oraz wspaniale. Ostatnie pytanie dotyczyło natomiast bezpośredniej oceny (w skali 1-10) opieki medycznej.

W drugiej fazie badań udział wzięło 218 pacjentów, którzy wypełniali opracowaną przez autorów ankietę przed włączeniem do programu opieki farmaceutycznej oraz po 6 do 12 miesiącach uczestniczenia w programie. Dodatkowo określano stopień kontroli glikemii mierząc poziom HbA1C w tych samych okresach.

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono istotną poprawę oceny poziomu informacji o chorobie oraz wyższą ocenę prowadzonej opieki medycznej po włączeniu pacjenta do programu opieki farmaceutycznej. Zaobserwowano również, że pacjenci lepiej oceniali opiekę medyczną, a poziom oceny bezpośredniej wzrósł z 7,8 do 8,4. Autorzy stwierdzili, że lepsza ocena opieki medycznej nie była bezpośrednio związana z poprawą parametrów klinicznych kontroli cukrzycy takich jak HbA1C.

Podsumowując należy stwierdzić, że opieka farmaceutyczna nad pacjentami z chorobami przewlekłymi może zwiększyć pozytywne nastawienie pacjenta do prowadzonego leczenia, a tym samym, co pokazały wcześniejsze badania, wpłynąć na poprawę osiąganych efektów terapeutycznych przynosząc wymierne efekty.

Opracowane na podstawie: Journal of the American Pharmacists Association / 2007-05-09

0 replies on “Wpływ opieki farmaceutycznej na ocenę opieki zdrowotnej przez pacjentów z cukrzycą”