Zapobieganie i leczenie zaburzen funkcji poznawczych i demencji

David Burke, Ian Hickie, Michael Breakspear i wsp – Possibilities for the prevention and treatment of cognitive impairment and dementia British J Psych 2007;190:371
Związek pomiędzy chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobami naczyniopochodnymi mózgu a zaburzeniami funkcji poznawczych jest znany. Zagrożenie powikłaniami mózgowymi o etiologii naczyniowej zwiększają standardowe czynniki ryzyka.

Czynniki ryzyka przyczyniają się do występowania stresu oksydacyjnego oraz kaskady przemian zapalnych. Te z kolei powodują naczyniopochodne uszkodzenie i upośledzenie aktywności mózgu, a ostatecznie zaburzenia funkcji poznawczych.

Problemom tym poświęcony jest artykuł Burke i wsp., który ukazał się w British Journal of Psychiatry. Autorzy artykułu zwracają uwagę na fakt, że najnowsze dane wskazują na niezależną od wieku i stopnia uszkodzenia, przebudowę mózgu w odpowiedzi na aktywność fizyczną, a takze pozytywne doznania i czynniki środowiskowe. W następstwie angiogenezy, synaptogenezy i neurogenezy dochodzi do powstawania nowych funkcjonalnych połączeń synaptycznych, połączeń i sieci neuronalnych. Niedawne spostrzeżenia wskazują na nowe możliwości leczenia i zapobiegania zaburzeniom funkcji poznawczych poprzez promowanie zachowań prozdrowotnych, włączając w to dietę i aktywność fizyczną, stałą edukację, zaangażowanie społeczne i kontynuowanie związków partnerskich.

Zdaniem autorów postrzeganie demencji i zaburzeń funkcji poznawczych jako nieuchronnie postępującej choroby neurodegeneracyjnej było częstą przyczyną pesymizmu i bierności. Obecnie, dzięki nowym danym, o ich leczeniu myślimy z większym optymizmem i działamy zdecydowanie bardziej aktywnie.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2007-05-19