Korzystny wpływ trimetazydyny na funkcję śróbłonka u pacjentów z niewydolnością serca

Romualdo Belardinelli, Maridia Solenghi, Loretta Volpe i wsp – Trimetazidine improves endothelial dysfunction in chronic heart failure: an antioxidant effect LINK: Eur Heart Journal 2007;28:1102
Trimetazydyna (TMZ) wpływa na metabolizm komórkowy, ograniczając oksydację kwasów tłuszczowych na korzyść oksydacji glukozy, co prowadzi do zwiększenia produkcji cząsteczek ATP. TMZ ma także właściwości antyoksydacyjne.

Cukrzyca i niewydolność serca to stany kliniczne, w których dochodzi do zwiększonej produkcji wolnych rodników, przyczyniających się do dysfunkcji śródbłonka. Celem pracy Belardinelli i wsp, której wyniki opublikowano w European Heart Journal, była ocena wpływu TMZ na stężenie wolnych rodników i endoteliny-1 oraz, co jest z tym związane, na funkcję śródbłonka (endothelium-dependent relaxation, EDR).

W badaniu wzięło udział 45 chorych z niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii niedokrwiennej, którzy oprócz standardowego leczenia przez 4 tygodnie otrzymywali placebo (22 osoby) lub TMZ (23 osoby).

W grupie TMZ zaobserwowano znaczącą poprawę funkcji śródbłonka (p<0,01), której nie stwierdzono w grupie placebo. Także wydolność fizyczna, oceniana na zakończenie badania za pomocą testu ergospirometrycznego (VO2max), wzrosła znacząco w grupie TMZ, w porównaniu z grupą placebo (odpowiednio z 15,8 do 17,8 ml/kg/min vs z 15,5 do 15,1 ml/kg/min, p<0,001). Dodatkowo, wykazano korzystny wpływ TMZ na poziomy MDA (malonodialdehydu) i LOOHs (hydroperoksydazy lipidowej), jako markerów stresu oksydacyjnego. W dalszych analizach stwierdzono związek pomiędzy zależną od śródbłonka rozszerzalnością naczyń a zmianą w wydolności fizycznej (VO2max) (r=0,79, p=0,0001), stężeniem MDA (r=-0,61, p=0,0002) i LOOHs (r=-0,59, p=0,005).

Zdaniem autorów wyniki badania potwierdzają korzystny wpływ TMZ na funkcję śródbłonka w niewydolności serca u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną. W ich opinii korzystny wpływ leku, biorąc pod uwagę zmniejszenie stężeń markerów oksydacyjnych, wskazuje na potencjalny związek pomiędzy właściwościami antyoksydacyjnymi TMZ a poprawą wydolności śródbłonka. Interesujący jest korzystny wpływ leku na wydolność sercowo-naczyniową, który może mieć istotne znaczenie kliniczne, poprawiając jakość życia w tej populacji chorych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2007-05-01

0 replies on “Korzystny wpływ trimetazydyny na funkcję śróbłonka u pacjentów z niewydolnością serca”