Suplementacja wapnia i witaminy D a przybieranie na wadze u kobiet w okresie menopauzy

Bette Caan, Marian Neuhouser, Aaron Aragaki i wsp – Calcium Plus Vitamin D Supplementation and the Risk of Postmenopausal Weight Gain LINK: Arch Intern Med 2007;167:893
Jak wynika z danych amerykańskiej agencji Center for Disease Control and Prevention w latach dziewięćdziesiątych zwiększyła się proporcja kobiet z nadwagą i otyłością w wieku 50-79 lat. Okresem o krytycznym znaczeniu dla wzrostu masy ciała jest wczesny okres menopauzy.

W ostatnich latach pojawiły się niejednoznaczne doniesienia wskazujące na potencjalną rolę witaminy D oraz wapnia w hamowaniu procesu tycia kobiet w średnim wieku, poprzez stymulowanie oksydacji wolnych kwasów tłuszczowych i hamowanie lipogenzezy.

W Archives of Internal Mediciene ukazały się wyniki randomizowanego badania, oceniającego wpływ stosowania wapnia (1000 mg) i cholecalciferolu (400 IU) w populacji uczestniczek badania Women’ Heath Initiative (18176 kobiet leczonych aktywnie i 18106 otrzymujących placebo).

W ciągu 3 lat obserwacji wykazano statystycznie istotnie mniejszy (choć w wartościach bezwzględnych różnica była niewielka) przyrost masy ciała u kobiet leczonych wapniem i witaminą D, w porównaniu z grupą placebo (różnica – 0,13 kg, p<0,001). Efekt leczenia był szczególnie zaznaczony w grupie kobiet, które na początku badania spożywały poniżej 1200 mg wapnia w diecie. W tej podgrupie ryzyko zwiększenia masy ciała było mniejsze o 11%. U kobiet, u których zawartość wapnia w diecie przekraczała 1200 mg, suplementacja nie przyniosła dodatkowych korzyści.

W podsumowaniu autorzy podkreślają, że zapobieganie otyłości jest znaczącym celem z punktu widzenia zdrowia publicznego. Podstawową rolę w tym zakresie odgrywa ograniczenie kaloryczności posiłków i zwiększenie aktywności fizycznej. Prezentowane wyniki nie wpływają na dotychczasowe zalecenia dietetyczne. Celem kolejnych prac powinna być ocena wpływu suplementacji wapnia, w połączeniu z ograniczeniem kaloryczności posiłków i zwiększeniem aktywności fizycznej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-05-14

0 replies on “Suplementacja wapnia i witaminy D a przybieranie na wadze u kobiet w okresie menopauzy”