Ryzyko złamań w stawie biodrowym u starszych osób z cukrzycą

Lorraine L. Lipscombe i wsp – The risk of hip fractures in older individuals with diabetes. A population-based study LINK: Diabetes Care 2007;30:835
W Diabetes Care opublikowano wyniki badania populacyjnego, w którym analizowano ryzyko złamań stawu biodrowego u osób ze starszych grup wiekowych, z cukrzycą typu 2.

Powszechnie wiadomo, że złamania osteoporotyczne są istotną przyczyną chorobowości i śmiertelności. Śmiertelność w ciągu 1 roku od złamania stawu biodrowego przekracza o 20% wartości oczekiwane dla danego wieku i płci. Aż 50% kobiet, które przebyły to złamanie, nie wraca do pierwotnej sprawności.

Osoby z cukrzycą typu 2 charakteryzują się większą gęstością mineralną kości niż ich rówieśnicy bez tej choroby. Pomimo to również stanowią grupę podwyższonego ryzyka złamania stawu biodrowego, za czym przemawiają wyniki badania Lipscombe i wsp.

Autorzy retrospektywnie zidentyfikowali grupę 197412 mieszkańców prowincji Ontario, w wieku 66 lat i starszych, z cukrzycą typu 2. Te osoby były obserwowane do czasu wystąpienia pierwszego złamania stawu biodrowego lub do zakończenia badania (średnio 6.1 lat obserwacji). Częstość występowania złamań w tej grupie porównywano z częstością obserwowaną wśród dobranych pod względem wieku i płci mieszkańców Ontario bez cukrzycy (n = 401400).

Przeciętna osoba zakwalifikowana do grupy badanej charakteryzowała się większą liczbą jednocześnie występujących chorób niż jej odpowiednik z grupy kontrolnej. Ponadto rzadziej wykonywała densytometrię i częściej stosowała leki, których stosowanie mogło wiązać się ze zmniejszeniem gęstości mineralnej kości.

Po uwzględnieniu czynników zakłócających ustalono, że cukrzyca wiązała się ze wzrostem ryzyka złamań stawu biodrowego zarówno u mężczyzn (względne ryzyko 1.18), jak i u kobiet (1.11). Istnieje nadzieja, że kolejne badania odpowiedzą na pytanie o przyczyny wzmożonej liczby złamań wiązanych z osteroporozą u chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-04-24

0 replies on “Ryzyko złamań w stawie biodrowym u starszych osób z cukrzycą”