Wysokość ciśnienia tętniczego jako przyczyna powikłań sercowo-naczyniowych-głos w dyskusji

Gordon T. McInnes – What is the true place of blood pressure in cardiovascular risk management? J Hypertens 2007;25:925
W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Journal of Hypertension, Gordon T. McInnes zastanawia się jaka jest prawdziwa rola nadciśnienia tętniczego w globalnym ryzyku incydentów sercowo-naczyniowych. Podstawą rozważań jest obserwowana obecnie skłonność badaczy do określania globalnego ryzyka powikłań naczyniowych i redukcji tego ryzyka w całości, a nie oceny udziału poszczególnych czynników.

Autor komentarza kwestionuje zawartą w tym samym numerze pisma tezę Campbella, że wartość ciśnienia tętniczego jest raczej czynnikiem ryzyka incydentów a nie ich bezpośrednią przyczyną. McInnes dowodzi, że należy zajmować się obydwoma aspektami nadciśnienia i dążyć zarówno do zmniejszania ryzyka sercowo-naczyniowego, jak i redukować wysokość ciśnienia. Bezsporne jest, jak zauważa, że stosowanie np. ACE inhibitorów przynosi korzyść pacjentom z objawami choroby naczyń i względnie prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego, co oznacza, że korzyść nie musi być bezpośrednio związana z efektem hipotensyjnym. Podkreśla jednak, że nawet mała redukcja wartości ciśnienia w grupie osób wysokiego ryzyka może istotnie obniżyć ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, czego dowiodły badania HOPE, HOT czy EUROPA.

Autor komentarza wyraża sceptycyzm wobec szczególnych właściwości protekcyjnych niektórych preparatów hipotensyjnych, bez względu na wartość ciśnienia. Należy dążyć do redukcji globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego, nie zapominając o redukcji wartości ciśnienia.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2007-05-24