Niezależne od obniżenia ciśnienia działanie leków hamujących układ renina-angiotensyna: porównanie ACE-I i ARB

Blood pressure lowering treatment trialists` collaboration – Blood pressure-dependent and independent effects of agents that inhibit the renin-angiotensin system LINK: J Hypertens 2007;25:951
Na łamach Journal of Hypertension ukazała się bardzo ciekawa, duża metaanaliza 26 badań porównujących skuteczność stosowania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE-I) i antagonistów receptora dla angiotensyny (ARB).

Wiadomo, że redukcja ciśnienia tętniczego zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. Nie jest jednak pewne, czy inne mechanizmy, niezależne od obniżenia ciśnienia tętniczego, związane z zahamowaniem układu renina-angiotensyna, mają dodatkowy wpływ na korzyści płynące z leczenia.

Autorzy przeanalizowali wyniki 26 prac, w których stosowano ACE-I lub ARB, aby stwierdzić jaki jest wzajemny wpływ czynników związanych z redukcją ciśnienia i niezależnych od wysokości ciśnienia tętniczego, na redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego. W badaniach, których metaanalizę przedstawiono, wzięło w sumie udział 146 838 chorych. Skuteczność hipotensyjna ACE-I i ARB była porównywalna. ACE-I wykazały się dodatkowym zmniejszeniem względnego ryzyka incydentów choroby niedokrwiennej serca o 9% (95% przedział ufności 3-14%). W przypadku ARB nie stwierdzono dodatkowego efektu ochronnego, a różnica pomiędzy obiema grupami leków była w tym przypadku istotna statystycznie (p=0,002).

A zatem, zdaniem autorów analizy, ACE-I wykazują dodatkowe, niezależne od redukcji ciśnienia tętniczego, działanie ochronne, prowadzące do zmniejszenia ryzyka wieńcowego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2007-05-24

 

0 replies on “Niezależne od obniżenia ciśnienia działanie leków hamujących układ renina-angiotensyna: porównanie ACE-I i ARB”