Konsekwencje nadużywania steroidów anabolicznych

Farid Talih, Omar Fattal i Donald Malone Jr – Anabolic steroid abuse: psychiatric and physical costs LINK: Clev Clin J Med 2007;74:341
W Cleveland Clinic Journal of Medicine opublikowano interesujący artykuł przeglądowy, poświęcony steroidom anabolicznym o działaniu androgennym i następstwom ich nadużywania.

Rzut oka na klientelę wybranych klubów fitness wystarcza, żeby zyskać pewność, że nadużywanie anabolików nie jest wyłącznie problemem zawodowych sportowców. Do najczęściej stosowanych steroidów o działaniu androgennym należy testosteron i jego pochodne, stosowane w dawkach od 10 do 100 razy wyższych od fizjologicznych. Środki tego typu przyjmowane są zwykle w 6-14-tygodniowych cyklach, w postaci doustnej, wspomaganej domięśniowymi iniekcjami powtarzanymi co tydzień lub miesiąc.

Czynnikami ryzyka nadużywania steroidów anabolicznych są między innymi złe stosunki z rodzicami, chęć konkurowania z rówieśnikami i niekorzystne wyobrażenie o własnym ciele.

„Somatyczne” działania niepożądane anabolików są świetnie znane. Wiedza na temat ich związku z psychiką jest uboższa. Wiadomo, że patologia częściej dotyczy osób o specyficznym rysie osobowości, w tym o wybujałym narcyzmie i małej empatii. Z drugiej strony, nadużywanie ma niekorzystny wpływ na psychikę, zwiększając ryzyko depresji, manii, psychozy i agresji. W części przypadków dochodzi do uzależnienia, z fizycznymi i psychicznymi objawami odstawienia.

Leczenie tej nieprawidłowości polega na przerwaniu stosowania środka wywołującego objawy i czasowej substytucji entananu testosteronu (Andro-Estro), w zmniejszanej dawce. W terapii manii i psychozy posteroidowej pomocne bywają leki przeciwpsychotyczne. W opanowaniu paniki i lęku skuteczne są benzodiazepiny. W przypadku konieczności wydłużenia terapii należy sięgnąć po leki przeciwdepresyjne nowej generacji.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2007-05-22

0 replies on “Konsekwencje nadużywania steroidów anabolicznych”