Co wpływa na przestrzeganie zasad przyjmowania leków? Przykład statyn

M. Alan Brookhart i wsp – Physician follow-up and provider continuity are associated with long-term medication adherence. A study of the dynamics of statin use LINK: Arch Intern Med 2007;167:847
Znaczący odsetek osób stosujących statyny zaprzestaje farmakoterapii w ciągu roku od jej rozpoczęcia. Leczenie wznawia jedynie co druga osoba.

Brookhart i wsp badali, czy ponowne sięgnięcie po lek podlega wpływowi czynników, które można modyfikować, takich jak częstość wizyt lekarskich lub oznaczania cholesterolu we krwi. Badana grupa składała się z mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, u których w okresie od stycznia 1997 roku do czerwca 2004 roku rozpoczęto leczenie statynami i które miały minimum 90-dniową przerwę w stosowaniu leków z tej grupy. W tej populacji oceniano częstość wznawiania farmakoterapii i czynniki towarzyszące temu zjawisku.

Co najmniej 90-dniową przerwę w leczeniu miało 53.8% osób (129 167 spośród 239 911). Z tej liczby, 48% z nich wznowiło terapię w ciągu 1 roku, a 60% w ciągu 2 lat. Czynnikami związanymi z ponownym sięgnięciem po lek były wizyty u lekarza, który inicjował leczenie (iloraz szans 6.1, 95% przedział ufności 5.9-6.3), wizyta u innego lekarza (2.9, 2.8-3.0) oraz badanie cholesterolu we krwi (1.5, 1.4-1.5). Silnymi bodźcami do wznowienia farmakoterapii były również zawał serca (12.2, 8.9-16.9) oraz hospitalizacje związane z chorobami serca i naczyń (3.6, 3.1-4.3).

Nie sposób nie zgodzić się z autorami, którzy podsumowują, że lekarze powinni być świadomi dużej dynamiki procesu stosowania statyn. Z drugiej strony ich sugestia, że sposobem na zwiększenie odsetka osób powracających do leczenia jest częstszy kontakt pacjenta z lekarzem, który rozpoczął terapię i częstsze badania cholesterolu we krwi wymaga potwierdzenia w dobrze zaprojektowanych badaniach.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-04-23

0 replies on “Co wpływa na przestrzeganie zasad przyjmowania leków? Przykład statyn”