Czy zakażenie Helicobacter pylori chroni przed alergią i astmą?

Yu Chen i Martin J. Blaser – Inverse association of Helicobacter pylori with asthma and allergy LINK: Arch Intern Med 2007;167:821
Zakażenie Helicobacter pylori pozostaje nośnym tematem badawczym. Od dawna wiadomo, że bakteria odgrywa rolę w patogenezie choroby wrzodowej i gruczolakoraka dystalnego odcinka żołądka, niedawno pojawiły się dowody na odwrotną zależność pomiędzy zakażeniem, w szczególności szczepami cagA-dodatnimi, a chorobą refluksową przełyku i jej powikłaniami.

Z tych obserwacji pośrednio wynikało, że H. pylori może chronić przed astmą na tle refluksu. Prostym rozwinięciem tej hipotezy była teoria, zgodnie z którą nabycie infekcji w okresie dzieciństwa może obniżać ryzyko astmy i alergii. Weryfikacji tej hipotezy podjęli się Chen i Blaser, a wyniki ich analizy opublikowano w Archives of Internal Medicine.

Źródłem danych była dokumentacja medyczna 7663 dorosłych osób objętych nadzorem stanu zdrowia Third National Health and Nutrition Examination Survey. Na ich przykładzie analizowano zależność pomiędzy wykładnikami astmy i chorób alergicznych a dodatnim wynikiem badania serologicznego na H. pylori.

Potwierdzono odwrotną korelację pomiędzy zakażeniem cagA-dodatnimi szczepami bakterii a astmą (iloraz szans 0.79, 95% przedział ufności, 0.63-0.99), szczególnie wieku dziecięcego (0.63, 0.43-0.93). Osoby zakażone cagA-dodatnimi szczepami H. pylori stanowiły również grupę, w której znamiennie rzadziej stawiano rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa (0.77, 0.62-0.94). Ponownie, siła tej korelacji była największa w przypadku nieżytu rozpoczynającego się w dzieciństwie (0.55, 0.37-0.82). Kolonizacja H. pylori wiązała się także z rzadszym występowaniem objawów alergii w ciągu roku poprzedzającego badanie oraz z rzadszym uczuleniem na pyłki i pleśnie.

Podsumowując, zakażenie H. pylori w dzieciństwie wydaje się zmniejszać ryzyko astmy i alergii.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-04-23

0 replies on “Czy zakażenie Helicobacter pylori chroni przed alergią i astmą?”