Otyły pacjent z nadciśnieniem tętniczym – raczej nie beta blokery

Bryan Williams – The Obese Hypertensive: The Weight of Evidence Against ß-Blockers Circulation 2007;115;1973
Jak wiadomo, wykazano związek pomiędzy otyłością a nadciśnieniem tętniczym. Redukcja masy ciała prowadzi do zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego, normalizacji towarzyszących zaburzeń metabolicznych oraz spadku ryzyka zachorowania na cukrzycę. Dobór metody leczenia hipotensyjnego może wpływać na masę ciała – leki beta adrenolityczne mogą przyczyniać się do jej zwiększania lub utrudniać odchudzanie.

W Circulation ukazał się komentarz Williamsa, poświęcony roli leków beta-adrenolitycznych w terapii nadciśnienia tętniczego. Autor komentarza nawiązuje do pracy Scholze i wsp, w której porównywano interakcje dwóch strategii hipotensyjnych (blokery kanałów wapniowych/inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę oraz połączenie leków beta adrenolitycznych z diuretykami tiazydowymi) z sibutraminą, lekiem wspomagającym redukcję masy ciała. Skuteczność hipotensyjna obu strategii terapii była zbliżona, przy czym redukcja masy ciała i poprawa tolerancji glukozy związana ze stosowaniem sibutraminy, była mniejsza w grupie leczonej tiazydami/beta adrenolitykami.

Dane te potwierdzają, w opinii Williamsa, wcześniejsze obawy związane ze stosowaniem beta adrenolityków. Co więcej leki te, pomimo porównywalnej do innych preparatów skuteczności hipotensyjnej, mniej skutecznie zapobiegają udarom mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym. W badaniach oceniających wskaźnik koszty/skuteczność wypadają gorzej od innych leków.

Autor komentarza zwraca uwagę na fakt, że w wytycznych brytyjskich wycofano beta blokery z grupy leków preferowanych w terapii nadciśnienia tętniczego, o ile nie ma innych wskazań do ich stosowania. Wówczas jednak nie powinny być one łączone z diuretykami tiazydowymi. Jego zdaniem wyniki komentowanej pracy dostarczają nowych argumentów przemawiających przeciwko stosowaniu leków beta adrenolitycznych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób otyłych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-04-17

0 replies on “Otyły pacjent z nadciśnieniem tętniczym – raczej nie beta blokery”