Postawa pacjentów wobec cukrzycy a wyrównanie metaboliczne

A. Vég, U. Rosenqvist i A. Sarkadi – Variation of patients views on type 2 diabetes management over time LINK: Diabet Med 2007:24:408
Ważną rolę w leczeniu cukrzycy typu 2 przypisuje się szeroko rozumianej aktywności terapeutycznej samych pacjentów. Zagadnienie to nie było jak dotychczas badane w długotrwałej perspektywie.

Różne postawy wobec cukrzycy typu 2, ich zmianę w czasie oraz wpływ na wyrównanie metaboliczne, mierzone poziomem HbA1c, przedstawili na łamach Diabetic Medicine Vég, Rosenqvist i Sarkali. Autorzy prowadzili przez okres 3-7 lat obserwację 193 chorych na cukrzycę typu 2, których poddano na początku badania programowi edukacji terapeutycznej. Na podstawie kwestionariuszy, przeprowadzonych po roku, 2 latach i po najdłuższym okresie dostępnej obserwacji, podzielili pacjentów na 3 grupy – w zależności od stosunku do terapii cukrzycy.

Pierwsza grupa to osoby najbardziej aktywne, samodzielne w leczeniu, rolę lekarzy i pielęgniarek oceniające jako pomocniczą. Druga grupa to osoby w pełni współpracujące z zespołem leczącym, wypełniające w większości jego sugestie dotyczące sposobu postępowania. Trzecia grupa, to osoby zniechęcone, rozczarowane sposobami leczenia, oceniające je jako nieefektywne i trudne.

Do poszczególnych grup zakwalifikowano odpowiednio 56%, 30% i 14% pacjentów (młodszy wiek i niższy wskaźnik BMI wiązały się z bardziej aktywnym nastawieniem do choroby). W porównaniu z grupą 3, w 1 i 2 grupie chorych stwierdzono istotnie statystycznie niższe poziomy HBA1c wynoszące odpowiednio 6,9% vs 6,2% i 6,0%. Zdaniem autorów uzyskane rezultaty dowodzą potrzeby aktywnego poznawania i kształtowania motywacji chorych. W ten sposób wykorzystane będą wszystkie czynniki warunkujące adekwatną metaboliczną kontrolę cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2007-04-09

0 replies on “Postawa pacjentów wobec cukrzycy a wyrównanie metaboliczne”