Migotanie przedsionków- czy to już światowa epidemia?

Gregory Y. Lip i wsp – Atrial fibrillation-the growing epidemic Heart 2007; 93:542
W komentarzu, który ukazał się na łamach Heart, autorzy zastanawiają się nad przyczynami wzrostu częstości występowania migotania przedsionków (AF) w populacji ogólnej i spekulują, jaką skalę przybierze to zjawisko w ciągu najbliższych lat.

Autorzy komentują pracę populacyjną Murphy`ego i wsp., zamieszczoną w tym samym numerze pisma, dotyczącą częstości występowania i sposobu leczenia AF na terenie Szkocji. W pracy tej stwierdzono, że na badanym obszarze migotanie przedsionków występowało u 8,4 osób na 1000, przy czym prawdopodobieństwo AF u mężczyzn było wyższe niż u kobiet (odpowiednio 9,4 na 1000 i 7,9 na 1000). Prawdopodobieństwo wystąpienia AF znacząco rosło z wiekiem, w grupie > 85 lat chorobowość wynosiła 84,2/1000.

Dane te pozostają w dużej zgodności z szacunkowymi wyliczeniami częstości występowania AF w krajach europejskich i na świecie w ogóle.

Częstość występowania AF w ostatnich latach szybko rośnie. Ocenia się, że w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku będzie żyło 3 miliony osób z AF, a w roku 2050 będzie to już 5,6 miliona. Jeśli jednak przyjąć mniej konserwatywne założenia, w 2050 roku może to być już 15,9 miliona osób. Uświadamia to potencjalną skalę zjawiska.

Dlaczego obserwuje się “epidemię” AF? Autorzy podają tu wiele czynników, takich jak wzrost średniej wieku populacji, częstsze współistnienie chorób towarzyszących, w tym “cywilizacyjnych” (zespół metaboliczny, otyłość, bezdech nocny). Nie bez znaczenia jest także poprawa przeżywalności po zawale serca, a przez to większa ilość osób z dysfunkcją lewej komory, której często towarzyszy migotanie przedsionków.

Podsumowując, autorzy wskazują na to, że koszty leczenia pacjentów z AF stanowić będą istotne obciążenie systemów opieki zdrowotnej w wielu krajach, gdyż trzeba będzie zapewnić pacjentom możliwość adekwatnego monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego, leczenia powikłań, nie zapominając o dostępie do kosztownych procedur ablacji.

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-05-09

0 replies on “Migotanie przedsionków- czy to już światowa epidemia?”