Fibrynoliza może zapewnić więcej czasu na leczenie pierwotną angioplastyką wieńcową

Tomasz Siminiak i Dariusz Dudek – Fibrinolysis may widen the time window for primary angioplasty Eur Heart J 2007;28:915
W opublikowanym na łamach European Heart Journal komentarzu redakcyjnym polscy autorzy przedstawiają tło badania GRACIA-2, zamieszczonego w tym samym numerze pisma. Omawiają trudności, jakie sprawia wykonanie pierwotnej angioplastyki wieńcowej (p-PCI) w zawale serca (STEMI) zgodnie z zaleceniami, czyli w ciągu 90 minut od pierwszego kontaktu medycznego.

Konsekwencją tych trudności są badania, takie jak GRACIA-2, próbujące wytyczyć nową drogę postępowania u pacjentów, u których nie ma możliwości dostatecznie szybkiego dotarcia do pracowni wykonującej p-PCI. W badaniu GRACIA-2 wzięło udział 212 chorych randomizowanych do p-PCI albo do fibrynolizy z użyciem tenekteplazy i rutynowej angioplastyki wieńcowej 3-12 godzin po podaniu tenekteplazy.

Angioplastyka w grupie tenekteplazy zapewniała lepszą perfuzję miokardium niż klasyczna p-PCI, aczkolwiek w zakresie pozostałych punktów końcowych (np. krwawienia, śmiertelność, rozmiar zawału, funkcja lewej komory) nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic.

Autorzy komentarza konkludują, że jakkolwiek badanie ma szereg ograniczeń, jego wyniki są potencjalnie ważne, zwłaszcza w kontekście zbliżających się do finału badań CARESS in AMI oraz FINESSE.

Obecnie metodą leczenia z wyboru u pacjentów ze STEMI pozostaje p-PCI, przy czym należy dokładać wszelkich starań, by skrócić czas od pierwszego kontaktu medycznego do pierwotnej angioplastyki. W obszarach, gdzie jest to zupełnie niemożliwe, przy krótkim czasie od wystąpienia bólu zawałowego, na podstawie badania GRACIA-2 można rozważać podanie fibrynolizy i następnie wykonanie elektywnej angiografii/angioplastyki. Jeśli po fibrynolizie wystąpi reperfuzja, angioplastyki nie powinno się wykonywać natychmiast, lecz odroczyć o kilka godzin.

Długo oczekiwanym i mocniejszym potwierdzeniem zasadności tej filozofii postępowania będzie, spodziewana w tym roku, publikacja wyników badań FINESSE oraz CARESS in AMI.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2007-05-09

0 replies on “Fibrynoliza może zapewnić więcej czasu na leczenie pierwotną angioplastyką wieńcową”