Kardiologia dla sędziwych- implikacje kliniczne

Nanette K Wenger – The greying of cardiology: implications for management Heart 2007;93:411
Publikacje ostatnich lat wskazują na dużą częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku podeszłym – w USA kliniczne objawy miażdżycy i/lub niewydolności serca ma blisko połowa osób po osiemdziesiątym roku życia.

W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w The Heart Nanette Wenger podkreśla konieczność stworzenia ośrodków specjalistycznych, w których mogliby się leczyć najstarsi. Warto bowiem pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych osiemdziesięcioletni mężczyzna ma przed sobą jeszcze średnio 7 lat życia a osiemdziesięcioletnia kobieta 9.1 roku.

Zdaniem autorki należy lepiej poznać fizjologię starzenia się układu sercowo-naczyniowego. Tylko solidna baza naukowa opisująca takie procesy, pozwoli na ustalenie rzeczywistych potrzeb wdrażania skomplikowanych i opartych na nowoczesnej technologii metod leczenia. Ludzie starsi, jak pisze autorka, to bardzo heterogenna grupa o różnych oczekiwaniach, różnych potrzebach psychospołecznych, różnym poziomie sprawności ruchowej i poznawczej. Różny jest też stopień ryzyka, jaki ludzie starsi są gotowi zaakceptować w procesie leczenia. Określenie optymalnego postępowania u osób w wieku podeszłym wymaga więc znacznie częstszego włączania ich do projektów naukowych. Jeśli osoby starsze będą szeroko reprezentowane w badaniach, uzyskane wyniki będzie można przenieść na całą populację.

Podsumowując autorka pisze, zamiast poszukiwać “eliksiru młodości” zasadne jest poszukiwanie takich działań medycznych i środowiskowych, które pozwolą ludziom starszym zachować optymalny stan zdrowia i poprawić jakość życia.

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-04-25