Zdrowie młodzieży: nie zmarnujmy szansy

Sabine Kleinert – Adolescent health: an opportunity not to be missed Lancet 2007;369:1057
Lancet zamieścił serię artykułów i komentarzy poświęconych problemom zdrowotnym dorastającej młodzieży.

W jednym z pierwszych komentarzy autorka zwraca uwagę na fakt, że dorastanie jest wyjątkowo newralgicznym okresem w życiu człowieka. Okresem, który może zdecydować o przebiegu dalszego życia, również w zakresie kwestii dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego.

Okres pomiędzy czasem dojrzewania płciowego a czasem pełnej dojrzałości psychospołecznej znacznie wydłużył się w ciągu ostatnich lat, co widać zwłaszcza na przykładzie krajów rozwiniętych. Można przyjąć, że mianem młodzieży określa się grupę wiekową od 12 do 24 roku życia. Jest to ponad 1,5 miliarda osób na całym świecie.

W większości krajów nie ma jednak ani specjalistycznych ośrodków ani specjalistów do spraw leczenia młodzieży. Część z tych osób trafia pod opiekę pediatrów, a część do lekarzy leczących osoby dorosłe. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie jest niedobre, gdyż jest to grupa wiekowa wymagająca osobnego podejścia – innego niż dzieci i całkiem innego niż dorośli.

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, narkotykami, chorobami przenoszonymi drogą płciową, jak chociażby AIDS, brak edukacji zdrowotnej i wiedzy na temat własnego organizmu, epidemia otyłości – wszystkie te kwestie w sposób szczególny dotyczą właśnie młodzieży. Ich rozwiązanie spowodowałoby drastyczną poprawę zdrowotności całego społeczeństwa w kolejnych dekadach życia. Tymczasem specjalistyczne ośrodki opieki zdrowotnej zajmujące się młodzieżą istnieją w zasadzie jedynie w Australii, USA i Kanadzie.

Na świecie dokonał się wielki postęp w zakresie przeżywalności noworodków i dzieci. Należy jednak skupić się również na latach dojrzewania, gdyż działania prozdrowotne u młodzieży będą procentować i mogą poprawić stan zdrowia społeczeństw.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-03-31

0 replies on “Zdrowie młodzieży: nie zmarnujmy szansy”