Angioplastyka wieńcowa czy CABG – wyniki badania BARI po 10 latach obserwacji

Grupa badaczy BARI – The final 10-year follow-up results from the BARI randomized trial LINK: J Am Coll Cardiol 2007;49:1600
Na łamach Journal of the American College of Cardiology opublikowano 10-letnie wyniki badania BARI (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation). W badaniu BARI porównywano wyniki pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) i angioplastyki wielonaczyniowej (PTCA) w objawowej chorobie wieńcowej.

W obserwacji 5-letniej nie stwierdzono różnic w zakresie przeżywalności. Po 7 latach obserwacji przeżywalność była jednak większa u osób po CABG, przy czym za różnicę na korzyść CABG odpowiadały głównie lepsze wyniki w grupie pacjentów z cukrzycą.

Obecna publikacja dostarcza brakujących danych z obserwacji długoterminowej. Po średnio 10,4 latach obserwacji 1829 pacjentów, odnotowano przeżycie wynoszące 71% w grupie PTCA i 73,5% w grupie CABG (p=0,18). W całej grupie badanej różnice przeżywalności obserwowane po 7 latach, po 10 latach przestały być zatem istotne statystycznie, utrzymały się jednak nadal w podgrupie pacjentów z cukrzycą (PTCA 45,5%; CABG 57,8%; p=0,025). Odsetek kolejnych rewaskularyzacji był, co spodziewane, większy w grupie PTCA (PTCA 76,8%; CABG 20,3%, p<0,001), jednak nasilenie bólów wieńcowych w obu grupach było podobne.

Autorzy podsumowując stwierdzają, że w obserwacji 10-letniej PTCA zapewnia podobne do CABG wyniki w zakresie częstości występowania zawału serca i przeżywalności, za wyjątkiem pacjentów z cukrzycą, u których lepsze wyniki przynosi CABG.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-04-17

0 replies on “Angioplastyka wieńcowa czy CABG – wyniki badania BARI po 10 latach obserwacji”