Postępy w leczeniu bezsenności

Kumar Budur, Carlos Rodriguez i Nancy Foldvary-Schaefer – Advances in treating insomnia LINK: Clev Clin J Med 2007;74:251
Niemal połowa dorosłych osób zna z własnego doświadczenia problem bezsenności, najczęściej łagodnej, przemijającej i nie wymagającej leczenia.

Statystyki z USA wskazują, że bezpośrednie koszty opieki nad osobami z bezsennością (koszty opieki zdrowotnej) sięgają 14 miliardów dolarów rocznie. Ta kwota nie obejmuje następstw zmniejszonej produktywności, absencji w pracy oraz wzrostu ryzyka wypadków.

Podobnie jak szereg innych nieprawidłowości, bezsenność dzieli się na pierwotną (w tym idiopatyczną, psycho-fizjologiczną i paradoksalną) oraz wtórną do zaburzeń psychicznych, chorób somatycznych oraz stosowania leków (np. beta-blokerów, doustnych środków antykoncepcyjnych, salmeterolu, pseudoefedryny lub steroidów) i substancji psychoaktywnych (np. kofeiny).

Leczenie bezsenności jest dużym wyzwaniem, o czym przekonuje artykuł przeglądowy poświęcony temu zagadnieniu, opublikowany w Cleveland Clinic Journal of Medicine. Postępowanie we wtórnej bezsenności jest oczywiste i polega na leczeniu choroby podstawowej. Z kolei, bezsenność pierwotna zazwyczaj reaguje na leczenie niefarmakologiczne, którego trzon stanowi terapia behawioralno-poznawcza i w mniejszym stopniu biofeedback, którego głównym elementem są techniki relaksacyjne.

Farmakoterapia pełni rolę pomocniczą. Atrakcyjną alternatywą dla benzodiazepin od lat stosowanych w tym wskazaniu klinicznym, są leki nasenne z innych grup, takie jak zolpidem, zapeplon, eszopiklon i ramelteon. Ten ostatni jest jedynym lekiem dopuszczonym przez FDA do długotrwałego stosowania. Leki antyhistaminowe o działaniu ośrodkowym powinny być stosowane z dużą ostrożnością, z uwagi na ograniczoną skuteczność i ryzyko działań niepożądanych. Wśród metod naturalnych, stosowanych w bezsenności o niewielkim nasileniu lub w przypadku całkowitej lub częściowej bezradności klasycznej medycyny, wymienia się leczenie wyciągiem kava-kava i walerianą oraz aromaterapię.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2007-04-25

0 replies on “Postępy w leczeniu bezsenności”