Zależność między długością życia a dietą z ograniczeniem kalorii

L. Fontana i S. Klein – Aging, adiposity, and calorie restriction LINK: JAMA 2007;297:986
Czy dzięki diecie z ograniczeniem kalorii możliwe jest osiągnięcie maksymalnej długości życia człowieka (najstarszy człowiek – Francuzka Jeane Louise Calment zmarła w 1997 roku w wieku 122 lat)? Problemowi temu został poświęcony artykuł prezentowany na łamach Journal of the American Medical Association.

Do mechanizmów odpowiedzialnych za procesy starzenia, na które wywiera wpływ dieta, można zaliczyć: stres oksydacyjny uszkadzający białka i DNA, przewlekły nieinfekcyjny stan zapalny spowodowany cytokinami, zwiększone stężenie wolnych kwasów tłuszczowych, insulinooporność, akumalucję końcowych produktów glikacji, aktywację układu współczulnego i RAAS oraz utratę komórek pomitotycznych.

U gryzoni 30-60% ograniczenie kalorii (w stosunku do spożycia bez ograniczeń), wprowadzone we wczesnym okresie życia, powodowało wydłużenie maksymalnej długości życia o 30-60%. Ograniczenie kaloryczności diety o 44%, ale w późniejszym okresie życia gryzoni, łączyło się z 10-20% wydłużeniem długości życia.

Mieszkańcy Okinawy, spożywający średnio o 30% kalorii mniej niż pozostali mieszkańcy Japonii, charakteryzują się zmniejszoną częstością występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych i największym odsetkiem stulatków. U członków Calorie Restriction Society, spożywających 1800 kcal/dobę, ze średnim BMI wynoszącym 19,6 kg/m2, stwierdzono niską zawartość tkanki tłuszczowej, niskie wartości ciśnienia tętniczego, poprawę profilu lipidowego, wzrost insulinowrażliwości, niskie stężenia markerów zapalnych, niskie stężenie T3. Aktualne dane epidemiologiczne sugerują, że uzyskanie i utrzymanie BMI około 20 kg/m2 związane jest z optymalnym metabolicznym i kardiologicznym stanem zdrowia.

A zatem, jak sugerują autorzy pracy, rozsądne zmniejszenie ilości przyjmowanych kalorii może wpływać na występowanie wielu czynników ryzyka, ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia chorób cywilizacyjnych i potencjalnie zwiększając szansę na długowieczność. Nie jest znana jednakże najbardziej optymalna ilość kalorii, ponadto u niektórych osób ograniczenie ilości kalorii może mieć negatywne konsekwencje.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-03-07

0 replies on “Zależność między długością życia a dietą z ograniczeniem kalorii”