Zawał serca – czy śmiertelność zależy od dnia tygodnia?

William J.Kostis i wsp – Weekend versus weekday admission and mortality from myocardial infarction LINK: N Engl J Med 2007;356:1099
William J. Kotsis i wsp. analizują na łamach The New England Journal of Medicine związek pomiędzy śmiertelnością w zawale serca (MI) a dniami tygodnia. Podstawą takiej analizy jest założenie, że dostępność metod diagnostycznych oraz procedur terapeutycznych w dni wolne od pracy jest ograniczona.

Autorzy, wykorzystując dane 231 164 osób, zarejestrowanych w latach 1987-2002 w the Myocardial Infarction Data Acqusition System, oceniali śmiertelność w grupie pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszego w życiu MI. Grupy pacjentów hospitalizowanych w dzień powszedni oraz w weekend nie różniły się pod względem demograficznym, pod względem chorób współistniejących oraz lokalizacji zawału. Udowodniono jednak, że pacjenci hospitalizowani w weekendy rzadziej byli poddawani procedurom inwazyjnym.

W latach 1999-2002 (59 786 badanych) śmiertelność 30-dniowa była wyższa dla przyjmowanych do szpitala w weekend (12.9% vs 12.0 %; p=0.006). Różnica ta stawała się istotną już pierwszego dnia hospitalizacji i utrzymywała się w okresie roku (1% całkowita różnica śmiertelności, p=0.01). Różnica śmiertelności 30-dniowej pozostawała istotna także po uwzględnieniu chorób współistniejących, lokalizacji zawału, czynników demograficznych (współczynnik ryzyka, 1.048; 95% przedział ufności [CI], 1.022 – 1.076; p<0.001). Uwzględnienie procedur inwazyjnych powodowało, że różnice przestawały być istotne (wskaźnik ryzyka, 1.023; 95% CI, 0.997-1.049; p=0.09).

Autorzy pracy stwierdzają więc we wnioskach z badania, że wobec pacjentów hospitalizowanych z powodu MI w weekendy rzadziej stosuje się procedury inwazyjne, co naraża ich na większe ryzyko zgonu. Należy zatem zapewnić szeroki dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i terapii także w dni wolne od pracy, co pozwoli zmniejszyć śmiertelność z powodu zawału serca.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2007-03-15

0 replies on “Zawał serca – czy śmiertelność zależy od dnia tygodnia?”