Lek „stary ale dobry” w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego

Theodore L. Goodfriend – Treating resistant hypertension with a neglected old drug. Be not too fast to cast the old aside LINK: Hypertension 2007;49:763
Nadciśnienie tętnicze można nazwać opornym jeśli wartości ciśnienia są niezadowalające pomimo stosowania trzech leków hipotensyjnych. Theodor L. Goodfriend, w opublikowanym w Hypertension komentarzu redakcyjnym pisze, że można w takiej sytuacji sięgnąć po preparat „stary, ale dobry” jakim jest spironolakton.

Cytuje pracę Chapmana z tego samego wydania pisma, w której dołączenie 25 mg spironolaktonu jako czwartego leku, pozwoliło na redukcję ciśnienia tętniczego średnio o 21,9/9,5 mm Hg. Spironolakton przyniósł efekt w grupie pacjentów starszych z dominującym nadciśnieniem skurczowym oraz w grupie osób z cukrzycą.

W pracy Chapmana obserwowano jedynie nieznaczną redukcję wagi ciała, co sugeruje, że terapia spironolaktonem nie musi wiązać się z istotnym efektem diuretycznym. Zwiększone stężenie aldosteronu w opornym nadciśnieniu tętniczym może prowadzić, jak podkreśla autor komentarza, do zmian strukturalnych tętniczek. Spironolakton może, w niewielkim stopniu, odwracać bezpośredni wpływ aldosteronu na mięśnie gładkie naczyń. U niektórych chorych z opornym nadciśnieniem poziom aldosteronu może być zwiększony na skutek wcześniejszej terapii hipotensyjnej i stymulacji osi renina – angiotensyna, a także w związku ze schorzeniami towarzyszącymi, takimi jak otyłość trzewna lub zespół obturacyjnego bezdechu nocnego.

W leczeniu spironolaktonem warto, zdaniem autora, pamiętać o powolnym początku działania leku, jego interakcji z aspiryną i innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi oraz o towarzyszącej leczeniu hiperkaliemii. Mimo obserwacyjnego, nierandomizowanego charakteru badania, jego wyniki mogą potwierdzać słuszność niedawnych brytyjskich wytycznych, dotyczących stosowania spironolaktonu jak leku czwartego rzutu w nadciśnieniu.

Przy wzrastającej świadomości konieczności stosowania wielu leków w nadciśnieniu, zasadne jest przeprowadzenie prospektywnego badania nad spironolaktonem w nadciśnieniu opornym.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-04-05

0 replies on “Lek „stary ale dobry” w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego”