Dławica sercowa u kobiet – narastająca świadomość zagrożenia

Laura M Gruen i Carl J Pepine – Raising awareness of angina in women Heart 2007;93:279
W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę gorsze rokowanie i wyższe wskaźniki śmiertelności u kobiet z chorobą niedokrwienną serca (IHD). Za mniej korzystny przebieg choroby mogą być odpowiedzialne opóźnienia w diagnostyce i rzadsze niż u mężczyzn wdrażanie obowiązujących standardów leczenia.

Zebrane w ostatnich latach dane dowodzą, że IHD u kobiet częściej występuje w postaci choroby małych naczyń i dysfunkcji mikrokrążenia. Kobiety, jak dowodzą w komentarzu redakcyjnym Gruen i Pepine, częściej kumulują czynniki ryzyka, a hipertriglicerydemia oraz zespół metaboliczny są u nich relatywnie większym zagrożeniem.

W opracowaniu WISE (Women`s Ischemia Syndrome Evaluation), cytowanym przez autorów komentarza, zwraca się także uwagę na inne czynniki mogące mieć udział w niekorzystnym rokowaniu: urodzenie dziecka o niskiej wadze, nadciśnienie i cukrzycę w ciąży, zespół policystycznych jajników, wczesny wiek menopauzy, choroby naczynioskurczowe (Raynaud, migrena), procesy o typie vasculitis.

Ostatnie doniesienia potwierdzają udział dysfunkcji komórek mięśni gładkich i śródbłonka (SMC) w rozwoju choroby małych naczyń. Odgrywa w niej rolę zależny od estrogenów receptor alfa (ESR1).

W ocenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u kobiet autorzy sugerują stosowanie panelu badań z oznaczeniem poziomu hemoglobiny, białka C-reaktywnego, interleukiny-6. Szczególną korzyść taka ocena przynosi u kobiet z prawidłowymi naczyniami i utrzymującymi się bólami w klatce piersiowej.

Autorzy komentarza podkreślają, że IHD u kobiet niesie duże zagrożenie i wymaga stosowania szerokiego, unowocześnionego spektrum badań diagnostycznych.

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-03-27

0 replies on “Dławica sercowa u kobiet – narastająca świadomość zagrożenia”