Zatrzymanie krążenia – konieczna zmiana zaleceń dotyczących resuscytacji

Gordon A. Ewy – Cardiac arrest- guideline changes urgently needed Lancet 2007;369:882
Autor komentuje bardzo ważne badanie obserwacyjne SOS-KANTO, które może zmienić pogląd na sposób prowadzenia akcji reanimacyjnej u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia, zwłaszcza przed przybyciem fachowej pomocy.

Tradycyjna akcja resuscytacyjna, polegająca na naprzemiennych uciskach klatki piersiowej i sztucznym oddychaniu, powinna zostać zastąpiona przez same uciski klatki piersiowej, bez sztucznego oddychania. Takie postępowanie jest skuteczniejsze (w badaniu SOS-KANTO skuteczność odpowiednio 10% vs 22% u osób z zatrzymaniem krążenia przy świadkach, podatnym na defibrylację).

Według autora ograniczenie się do ucisków klatki piersiowej jest korzystniejsze z kilku powodów. Po pierwsze, zwiększa szansę rozpoczęcia akcji reanimacyjnej przez osobę postronną. Ponadto, nie przerywa się wtedy niepotrzebnie ucisków klatki piersiowej, by wykonać sztuczne oddychanie. Co więcej, sztuczne oddychanie może być szkodliwe, gdyż dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych zmniejsza powrót żylny do serca.

Sztuczne oddychanie nie jest konieczne, gdy mamy do czynienia z zatrzymaniem krążenia pierwotnie pochodzenia sercowego. Krew jest wtedy wyjściowo prawidłowo utlenowana. Generalnie, sztuczne oddychanie powinno zalecać się tylko przy reanimacji po utonięciu oraz przy pierwotnie oddechowej przyczynie zatrzymania krążenia (np. zatrucie lekami).

Wnioski z badania SOS-KANTO są bardzo ważne i powinny prowadzić do pilnej zmiany zaleceń dotyczących prowadzenia akcji reanimacyjnej. Pomoże to zwiększyć skuteczność i przyspieszyć rozpoczęcie akcji reanimacyjnej w bardzo wielu przypadkach, pozwalając na uratowanie życia dużej liczbie chorych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-03-17

0 replies on “Zatrzymanie krążenia – konieczna zmiana zaleceń dotyczących resuscytacji”