Czy potrzebny nam kolejny lek blokujący układ renina-angiotensyna?

Franz H. Messerli i Richard N. Re – Do we need yet another blocker of the renin-angiotensin system? J Am Coll Cardiol 2007;49:1164
W komentarzu redakcyjnym opublikowanym na łamach Journal of the American College of Cardiology autorzy poruszają, nieco może przekornie, problem przydatności trzeciego już rodzaju leków hamujących układ renina-angiotensyna – inhibitorów reniny.

Pierwszym, dostępnym obecnie lekiem z tej grupy jest aliskiren. Jakkolwiek istnieją istotne różnice pomiędzy inhibitorami ACE, blokerami AT-1 i inhibitorami reniny, to skuteczność hipotensyjna tych grup leków wydaje się podobna.

Pytanie, jakie dodatkowe korzyści mogą płynąć z leczenia inhibitorami reniny, pozostaje bez odpowiedzi. Nie wiadomo też, jakie znaczenie kliniczne mogłoby mieć skojarzenie inhibitorów reniny z pozostałymi dwiema grupami leków.

Znaczenie biologiczne receptorów dla proreniny i reniny pozwala, wg niektórych badaczy, na stawianie hipotezy, że inhibitory reniny mogą mieć korzystny wpływ na hamowanie powikłań naczyniowych cukrzycy (związanej z wysokimi stężeniami proreniny w osoczu). Nie dowiedziono jednak dotąd, czy działanie takie może być istotne klinicznie.

Jakkolwiek dostępność nowych, skutecznych leków hipotensyjnych na przestrzeni kolejnych lat przyzwyczaiła lekarzy i pacjentów do sporego komfortu i łatwo osiągalnej skuteczności leczenia hipotensyjnego, optymizm, jaki budzi wprowadzenie do leczenia inhibitorów reniny powinien temperować fakt, że dla leków tych należy dopiero znaleźć właściwe zastosowanie. Będzie to wymagało wielu dalszych badań, oceniających przydatność i bezpieczeństwo stosowania nowej grupy leków hipotensyjnych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-03-20

0 replies on “Czy potrzebny nam kolejny lek blokujący układ renina-angiotensyna?”