Tajemnica długowieczności a czynniki ryzyka chorób układu krążenia

Clyde B. Schechter – Longevity and cardiovascular disease. Context and overview Arch Intern Med 2007;167:428
W Archives of Internal Medicine opublikowano ciekawy artykuł, w którym podjęto próbę naukowej analizy zjawiska długowieczności.

Z wcześniejszych opracowań wiadomo, że wprawdzie sama długość życia jedynie w niewielkim stopniu podlega dziedziczeniu, jednak to stwierdzenie nie dotyczy predyspozycji do długowieczności definiowanej jako przeżycie co najmniej 90 lat. Nie jest również tajemnicą, że wiodącą przyczyną zgonów w starszych grupach wiekowych są choroby serca i naczyń. Można więc sądzić, że osoby długowieczne podlegają działaniu szczególnych czynników genetycznych i/lub środowiskowych, które zmniejszają podatność lub też ekspozycję na czynniki ryzyka chorób układu krążenia.

Powodzeniem zakończyły się pierwsze próby zidentyfikowania genów odpowiedzialnych za korzystny profil czynników ryzyka u potomków długowiecznych osób. Geny te odpowiadają za większe stężenie cholesterolu HDL oraz większe wymiary cząsteczek cholesterolu LDL w tej grupie osób.

Z badań epidemiologicznych wynika, że potomstwo długowiecznych rodziców charakteryzuje się mniejszą zapadalnością na chorobę wieńcową w średnim wieku i późniejszym początkiem tej choroby. Mechanizm tego zjawiska nie został zdefiniowany, choć z jednej z prac wynika, że prawdopodobnie nie jest nim odmienny profil czynników ryzyka chorób układu krążenia (potomstwo osób długowiecznych i grupa kontrolna miały podobne ryzyko oceniane skalą Framingham).

Nasza wiedza na temat długowieczności jest wciąż bardzo skąpa. Bez odpowiedzi pozostaje wiele pytań, takich jak to, czy długowieczność przodków zmniejsza całkowite ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej u potomstwa lub też, jeśli odpowiedź jest przecząca, czy determinuje lepsze rokowanie w już rozpoznanej chorobie serca i naczyń. Można oczekiwać, że badacze, którzy rozwiążą tę zagadkę, osiągną sławę w świecie medycznym i rozgłos w mediach.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-03-12

0 replies on “Tajemnica długowieczności a czynniki ryzyka chorób układu krążenia”