Jakie zabiegi powinni umieć wykonywać interniści?

F. Daniel Duffy i Eric S. Holmboe – What procedures should internists do? Ann Intern Med 2007;146:392
W Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki badania, w którym Wigton i Alguire podjęli próbę ustalenia, czy praktykujący ambulatoryjnie  interniści wykonują na co dzień zabiegi, których uczyli się na studiach i w trakcie rezydentury.

Okazuje się, że nie. Lekarze chorób wewnętrznych praktykujący ambulatoryjnie przeprowadzają o 50% mniej zabiegów niż 18 lat temu. W 1986 roku nakłucie lędźwiowe wykonywało 73% internistów, podczas gdy w 2004 roku jedynie 26%. Podobna prawidłowość dotyczyła torakocentezy (66% i 23%) oraz paracentezy (60% i 26%).

U podłoża tego zjawiska leży, paradoksalnie, postęp w dziedzinach związanych z medycyną, w tym w diagnostyce laboratoryjnej, ale też większa niż przed laty dbałość o jakość opieki nad pacjentem. Lęk przed niepowodzeniem zabiegu i jego powikłaniami powoduje, że chory jest chętniej niż kiedykolwiek wcześniej kierowany pod opiekę lekarzy szpitalnych, nie tylko przeszkolonych w zakresie wykonywania poszczególnych zabiegów, ale też wykonujących je na co dzień.

Uwzględniając tę praktykę, American Board of Internal Medicine (ABIM) wprowadziło zmiany w zakresie szkolenia lekarzy-rezydentów. Przyszły internista powinien posiadać praktyczną umiejętność założenia wkłucia obwodowego, pobrania krwi żylnej i tętniczej, wykonania wymazu Papanicolaou i wymazu z szyjki macicy oraz zastosowania technik ratowania życia, w tym intubacji, centralnego dostępu żylnego i defibrylacji. W przypadku pozostałych podstawowych zabiegów, wystarczy teoretyczna wiedza na temat ich wykonywania.

Zdaniem autorów komentarza do pracy, zmiany w systemie szkoleń powinny być znacznie głębsze. Duffy i Holmboe wskazują na potrzebę stworzenia centrów doskonałości, w których przyszli lekarze, korzystając z symulatorów, przekuwaliby pod okiem ekspertów teorię w praktykę. Wizja piękna, znana i bardzo odległa…

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-03-06

0 replies on “Jakie zabiegi powinni umieć wykonywać interniści?”