Znajomość wartości HbA1C, ciśnienia oraz LDL wsród pacjentów z cukrzycą – badanie w aptekach

L.M.Guirguia, M.A.Kieser, B.A Chewing, N.L.Kanous – Recall of A1C, blood pressure, and cholesterol levels among community pharmacy patients with diabetes JAPhA 2007;47:29
Cukrzyca jest złożoną chorobą, na którą choruje duża część populacji (w USA około 20,8 miliona osób). Istotnym elementem terapii cukrzycy jest modyfikacja stylu życia oraz prowadzenie przez pacjentów samokontroli podstawowych parametrów takich jak: poziom cukru we krwi, ciśnienie krwi oraz parametrów lipidowych.

Autorzy pracy próbowali określić stopień znajomości własnych podstawowych parametrów tzw.: poziomów ABC (gdzie A to poziom glikowanej hemoglobiny A1C, B – ciśnienia tętniczego, a C- poziom cholesterolu LDL) u pacjentów z cukrzycą oraz znajomości wśród nich prawidłowych wartości tych wskaźników. Badania prowadzone były od 05.2003 do 05.2004 , a osoby uczestniczące w badaniach były klientami 35 aptek otwartych w Wisconsin. Z pacjentami zakwalifikowanymi do badań studenci farmacji przeprowadzali wywiad dotyczący znajomości wyżej wymienionych parametrów. W sumie w badaniach wzięło udział 1300 pacjentów, w większej części chorujących na cukrzyce typu 2 (89%), a średni wiek wynosił 59±14 lat.

Jak wykazały przeprowadzone badania duża liczba pacjentów (68%) znała wartość swojego ostatniego pomiaru ciśnienia krwi, jednak tylko około połowa pacjentów (53%) znała wartość HbA1C, a tylko 23% poziom LDL. Pacjenci stosunkowo słabo znali zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) jedynie około 6% z nich znało zalecane wartości wszystkich wskaźników ABC, podczas gdy aż 49% nie znało zleceń dla żadnego z tych wskaźników.

Autorzy pracy sądząc, że tak niska znajomość zaleceń ADA wśród pacjentów z cukrzycą wskazuje na konieczność działań farmaceutów w celu ich upowszechnienia. Wydaje się , że rolą farmaceuty powinno być też uświadomienie osobom chorującym na cukrzycę zwiększonego ryzyka wystąpienia u nich schorzeń sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American Pharmacists Association / 2007-02-21