Suplementacja wapnia i witaminy D a incydenty sercowo-naczyniowe

Judith Hsia i wsp – Calcium/vitamin D supplementation and cardiovascular events LINK: Circulation 2007;115:846
Zwapnienie ścian naczyń oraz zastawek serca często poprzedza objawy miażdżycy. Zwapnienia są szczególnie częstym zjawiskiem u osób z przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy lub przewlekłe choroby nerek. We wszystkich wymienionych stanach obserwuje się podwyższone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych.

Wiedza na temat zależności pomiędzy spożyciem wapnia, suplementacją witaminy D, a ryzykiem incydentów naczyniowych, jest wyjątkowo skąpa. Z drugiej strony, pacjenci często zadają pytania o konieczność ograniczenia wapnia w diecie. Szukając właściwej odpowiedzi warto sięgnąć po wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną, autorstwa Hsia i wsp., opublikowane w Circulation.

W projekcie Women’s Health Initiative wzięły udział 36 282 zdrowe kobiety w wieku 50-79 lat. Uczestniczkom podawano 500 mg węglanu wapnia i 200 IU witaminy D, dwa razy na dobę, lub placebo. W trakcie 7 lat obserwacji, zawal serca lub zgon powodu powikłań choroby wieńcowej potwierdzono w przypadku 499 kobiet z grupy badanej i 475 kobiet z grupy kontrolnej (względne ryzyko 1.04, 95% przedział ufności, 0.92-1.18). Udar mózgu wystąpił odpowiednio u 362 i 377 kobiet (0.95, 0.82-1.10). Wykazano, że kobiety charakteryzujące się ponadprzeciętnym spożyciem wapnia (dieta plus suplementacja) nie były obciążone podwyższonym ryzykiem incydentów wieńcowych ani udaru mózgu.

Podsumowując, u kobiet, nawet ponadstandardowe spożycie wapnia i suplementacja witaminy D, nie przekładają się na ryzyko zawału serca, zgonu w przebiegu choroby wieńcowej, udaru, rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, niewydolności serca i przemijających epizodów niedokrwienia.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-02-20

0 replies on “Suplementacja wapnia i witaminy D a incydenty sercowo-naczyniowe”