Czosnek – leczy czy jedynie drażni węch?

Mary Charlson i Marcus McFerren – Garlic. What we know and what we don`t know Arch Intern Med 2007;167:325
Czy walory zdrowotne czosnku mają potwierdzenie w dowodach naukowych? Odpowiedzi na to pytanie udzielają Mary Charlson i Marcus McFerren, w artykule opublikowanym w Archives of Internal Medicine.

Pierwsze doniesienia o zastosowaniu czosnku w chorobach układu krążenia pochodzą sprzed 3500 lat. We współczesnym świecie czosnek stał się popularnym środkiem mającym przeciwdziałać i leczyć infekcje, ale przypisuje się mu również działanie antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. Jednocześnie obserwuje się powrót do idei rodem ze Starożytnego Egiptu – prowadzone są badania nad przydatnością czosnku w chorobach serca i naczyń.

Z oryginalnej pracy, opublikowanej w tym samym wydaniu czasopisma wynika, że warzywo nie wywiera korzystnego wpływu na profil lipidowy, w szczególności na stężenie cholesterolu LDL, jednak dokładniejsza analiza badania ujawnia szczegóły, które nie pozwalają na wyciąganie wiążących wniosków. W ten sposób praca dołącza do licznej grupy publikacji stanowiących przykład trudności w obiektywnej ocenie naturalnych metod leczenia.

Chemiczna analiza składu czosnku zachęca mimo to do dalszych badań. Podstawową substancją czynną warzywa jest alicyna, kolejnymi – ajoen, aliksyna, erubozydy, S-allylocysteina i N-acetylo-S-allylocysteina. Wiele substancji zawartych w czosnku ma działanie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe, zmniejsza oksydację LDL i wywiera wpływ na ekspresję śródbłonkowych cząsteczek adhezyjnych, po prowokowanym uszkodzeniu śródbłonka. Istnieje przekonanie zarówno o złożoności powyższych mechanizmów farmakologicznych, jak i o ich synergistycznym działaniu.

Nowe możliwości oceny naturalnych metod leczenia, w tym stosowania czosnku, otwiera biologia molekularna. Warto poczekać na efekty badań. W końcu czosnek jest jednym z najczęściej sprzedawanych suplementów diety.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-02-26

0 replies on “Czosnek – leczy czy jedynie drażni węch?”