Prosty i skuteczny algorytm wyszukiwania badań z randomizacją poświęconych cukrzycy w PubMed

P.L. Royle i N.R. Waugh – Making literature searches easier: a rapid and sensitive search filter for retrieving randomized controlled trials from PubMed Diab Med 2007;24:308
Coraz trudniej wyobrazić sobie pracę lekarza bez dostępu do internetu, głównego źródła wiedzy na temat postępów w medycynie. Od 1997 roku zasoby bazy Medline są bezpłatnie udostępnione przez US National Library of Medicine jako PubMed. Obecnie PubMed odnotowuje ponad 82 mln wyszukiwań miesięcznie.

Znalezienie konkretnego artykułu, a w szczególności jednolitej tematycznie grupy publikacji bywa niełatwe i niekiedy zabiera wiele czasu. Autorzy z Aberdeen opracowali prosty algorytm wyszukiwania badań z randomizacją i grupą kontrolną, poświęconych cukrzycy i indeksowanych w PubMed. Swój produkt nazwali RSSF (rapid and simple search filter). Wyniki badania skuteczności nowego narzędzia opublikowano w Diabetes Medicine.

Zasada tworzenia algorytmu była prosta. W zakładce „Publication Type” autorzy zaznaczali opcję „Randomized Controlled Trial”, a następnie w pole „subject term” wpisywali „diabetes mellitus”. Jednocześnie zidentyfikowali te czasopisma medyczne, w których w latach 2000-2005 opublikowano największą liczbę prac dotyczących cukrzycy. Wyniki ręcznego przeszukiwania tych periodyków posłużyły jako punkt odniesienia dla oceny RSSF. Nowy algorytm porównywano również ze złożoną strategią wyszukiwania, opracowaną wcześniej przez Cochrane Collaboration (HSSS).

W porównaniu z wynikami ręcznego przeszukiwania czasopism, czułość i dokładność RSSF w identyfikowaniu badań z randomizacją i grupą kontrolną, poświęconych cukrzycy, wynosiła odpowiednio 96.0% (95% CI, 94.8%-97.1%) oraz 93.6% (91.7%-95.0%). HSSS był wprawdzie bardziej czułym, ale też znacznie bardziej skomplikowanym i mniej dokładnym narzędziem przesiewowym.

Podsumowując, proponowany przez autorów, prosty algorytm przeszukiwania PubMed może być w pełni wystarczający do zidentyfikowania niemal wszystkich najistotniejszych badań dotyczących cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2007-03-12

0 replies on “Prosty i skuteczny algorytm wyszukiwania badań z randomizacją poświęconych cukrzycy w PubMed”