Modyfikacja procesu starzenia naczyń – jak daleko jesteśmy

Angelo Scuteri – Slowing arterial aging: how far have we progressed J Hypertens 2007;25:509
W Journal of Hypertension ukazał się komentarz Dr Scuteri, poświęcony modyfikacji przebudowy naczyniowej związanej z wiekiem.

Od ponad 20 lat wiadomo, że tętnice nie są jedynie biernymi przewodami transportującymi krew, ale ich właściwości pozwalają na przekształcenie pulsacyjnego charakteru przepływu krwi w przepływ ciągły, zaopatrujący tkanki obwodowe. W ostatnich latach na świecie rośnie liczba ludzi w podeszłym wieku, co stwarza konieczność wprowadzenia nowych terapii, które ograniczyłyby zagrożenie chorobami układu krążenia. Proces starzenia obejmuje również przebudowę naczyniową, która zmniejsza elastyczność naczyń i zwiększa zagrożenie chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Scuteri komentuje publikację Ziemana i wsp., którzy oceniali skuteczność alagebrium (substancji rozrywającej glikowane mostki kolagenowe) u ludzi starszych z nadciśnieniem tętniczym, obserwując poprawę funkcji śródbłonka, a także zmniejszenie sztywności naczyń i związek pomiędzy tymi dwoma parametrami a markerami włóknienia naczyń i odczynem zapalnym. Poprawa funkcji śródbłonka może znosić efekt przedwczesnego odbicia fali tętna, które jest następstwem przebudowy mikrokrążenia.

Zdaniem autora komentarza wspomniana praca przynosi nowe dane patofizjologiczne, pozostawia jednak bez odpowiedzi wiele pytań dotyczących skuteczności terapeutycznej alagebrium. Nierozstrzygniętym zagadnieniem pozostaje wpływ leku na ciśnienie tętnicze. Dotychczasowe badania nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi. Ważnym problemem może być także skuteczność nowego leku w połączeniu z konwencjonalną terapią hipotensyjną, ponieważ z badań eksperymentalnych wynika, że również inhibitory konwertazy (ACEI) oraz sartany są silnymi inhibitorami glikacji kolagenu (miejsca działania alagebrium).

W podsumowaniu autor podkreśla, że nadal jesteśmy bardzo daleko od modyfikacji procesu starzenia naczyń krwionośnych. Dlatego nadal tak bardzo oczekiwane są wszelkie leki hamujące ten proces.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2007-02-08

0 replies on “Modyfikacja procesu starzenia naczyń – jak daleko jesteśmy”