Alkohol a skuteczność leczenia depresji – badanie z Kanady

Kathryn Graham i Agnes Massak – Alcohol consumption and the use of antidepressants LINK: CMAJ 2007;176:633
W Canadian Medical Association Journal opublikowano wyniki badania, które zainteresuje lekarzy praktyków. Autorki z Ontario w Kanadzie analizowały zależność pomiędzy stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a stopniem nadużywania alkoholu w ogólnej populacji.

Wprawdzie korelacja pomiędzy depresją a alkoholem była w ostatnich latach dość intensywnie eksplorowana, jednak zaproponowany przez Graham i Massak sposób podejścia do tego zagadnienia można uznać za nowatorski. Źródłem danych były wywiady telefoniczne, przeprowadzone z grupą 14 063 mieszkańców Kanady w wieku od 18 do 76 lat. Zadawano pytania o częstość picia i ilość wypijanego alkoholu, jak również o występowanie i nasilenie objawów depresyjnych. Respondenci udzielali ponadto informacji na temat ewentualnego stosowania leków przeciwdepresyjnych w roku poprzedzającym badanie.

Zgodnie z oczekiwaniami, osoby z objawami depresyjnymi piły alkohol w większej ilości niż osoby bez depresji. Co ciekawe, ta zależność nie dotyczyła mężczyzn stosujących leki przeciwdepresyjne. Ta grupa respondentów wypijała średnio 414 drinków rocznie, podczas gdy przeciętne spożycie alkoholu przez mężczyzn z depresją, nie stosujących leków, i mężczyzn bez depresji wynosiło odpowiednio 579 i 436 drinków rocznie. U kobiet, zależność pomiędzy ilością alkoholu a depresją była zjawiskiem uniwersalnym. Kobiety z depresją stosujące i nie stosujące leków wypijały średnio 264 i 235 drinków, a bez depresji – 179 drinków rocznie.

Podsumowując, metodyka tego przekrojowego badania nie pozwala na formułowanie ostatecznych wniosków na temat zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a mniejszym spożywaniem alkoholu przez mężczyzn. Weryfikacja tej zależności wymaga przeprowadzenia kolejnych doświadczeń.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2007-02-27