Nowe strategie w prognozowaniu chorób układu krążenia u kobiet

P.M. Ridker i ws – Development and validation of improved algorithms for the assessment of global cardiovascular risk in women JAMA 2007;297:611
Dotychczasowe strategie oceny ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego opierają się na informacjach o klasycznych czynnikach ryzyka, uzyskanych przed wieloma laty w badaniu Framingham. Dane epidemiologiczne wskazują jednak, że epizody sercowo-naczyniowe występują aż u 20% kobiet bez tych czynników.

Autorzy pracy prezentowanej na łamach JAMA na grupie 24 558 kobiet powyżej 45 roku życia, wyjściowo bez chorób układu krążenia, obserwowanych przez 10 lat, porównali ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego dokonaną na podstawie zaleceń Adult Treatment Panel III (skala Framingham) i opracowanych przez siebie nowych algorytmów, uwzględniających nowe czynniki ryzyka. Algorytmy opracowano na podstawie danych dotyczących 2/3 obserwowanych kobiet i zweryfikowano, porównując z ryzykiem ocenianym na podstawie ATP III oraz rzeczywistą częstością zdarzeń sercowo-naczyniowych, u pozostałej 1/3 obserwowanych kobiet.

Nowe algorytmy uwzględniały następujące czynniki ryzyka: wiek, wartości ciśnienia skurczowego, palenie papierosów, apolipoproteinę B-100, stężenie hsCRP, aplipoproteinę A-I, cholesterol całkowity i cholesterol HDL, wywiad zawału mięśnia serca u rodziców <60 roku życia, poziom HbA1c u chorych na cukrzycę.

Określone przez autorów algorytmy lepiej oceniały ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu z algorytmem ATP III, w odniesieniu do rzeczywistej częstości zdarzeń stwierdzanej u 1/3 osób z grupy kontrolnej. Modele przedstawione przez autorów zmieniały klasyfikację ryzyka na wyższą lub niższą aż u 50% osób, w grupach 10 letniego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych określonych wg ATP III na 5-10% i 10-20%.

Zdaniem Ridkera i wsp. nowe algorytmy, zastosowane w populacji ogólnej kobiet, pozwolą na precyzyjniejsze określenie rokowania sercowo-naczyniowego, z czym wiąże się m. in. dobór efektywniejszych strategii leczenia. Uproszczona wersja nowego algorytmu dostępna jest na stronie: www.reynoldsriskscore.org

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-02-14

0 replies on “Nowe strategie w prognozowaniu chorób układu krążenia u kobiet”