Interwencje farmaceutyczne na oddziałach ratunkowych oraz związane z tym oszczędności

P.Lada, G.Delgado – Documentation of pharmacists` interventions in a emergency department and associated cost avoidance Am J Health-Syst Pharm 2006;64:63
W 2002 roku w USA zanotowano około 110 milionów wizyt na oddziale przypadków nagłych (emergency department – ED) rocznie. W 84 milionach wizyt zostały zaordynowane leki, średnio na jedną wizytę przypada 2,3 zapisanych lub podanych leków, co daje 193 milionów zapisanych na oddziałach ED leków rocznie.

W 2001 roku w bazie danych błędów medycznych raportowano 2000 zidentyfikowanych błędów lekowych na oddziałach ED, przy czym tylko 23% z nich zostało wykrytych przed podaniem leku pacjentowi. Udział farmaceutów klinicznych w pracy oddziałów ED mógłby w istotny sposób zmniejszyć ilość błędów lekowych, jednak na 5000 takich oddziałów w USA tylko około 1% posiada zespół farmaceutów klinicznych.

Autorzy pracy przeprowadzili analizę interwencji farmaceutycznych na oddziale ED szpitala uniwersyteckiego w Detroit oraz ocenę potencjalnych oszczędności, związanych z tymi interwencjami. Badania prowadzono przez okres czterech miesięcy (01.09.03-31.12.03). Interwencja farmaceutyczna (w porozumieniu z innym personelem medycznym) obejmowała m.in.: zaopatrzenie w leki, zalecenia dotyczące postaci leku, zapoczątkowanie leczenia, propozycje alternatywnej terapii, zmiany leków związane z działaniami niepożądanymi i nadwrażliwością pacjenta, zmiany drogi podania leku, zapobieganie niezgodnością równocześnie podawanych leków, odpowiadanie na zapytania personelu medycznego oraz informacje dla pacjenta.

W trakcie trwania badania zanotowano w sumie 2150 interwencji. Średnio na 24 godziny przypadło około 18 interwencji. Największa grupę interwencji stanowiła informacja o leku – 362, dobór postaci leku – 353 oraz odpowiedzi na pytania personelu pielęgniarskiego – 316. Oszczędności związane z interwencjami farmaceutów klinicznych w trakcie trwania badań wyceniono na około 1 milion dolarów.

Jak wynika z przedstawionej pracy oraz innych badań tego typu dostępnych w literaturze, farmaceuta kliniczny może w znaczący sposób ograniczać ilość błędów medycznych oraz występowanie działań niepożądanych a także uczestniczyć w doborze najskuteczniejszej oraz stosunkowo najtańszej terapii, wpływając na zmniejszenie kosztów leczenia na oddziałach ED.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2007-01-27

0 replies on “Interwencje farmaceutyczne na oddziałach ratunkowych oraz związane z tym oszczędności”