Eradykacja Helicobacter pylori – aktualny stan wiedzy

Adrienne Z. Ables, I. Simon i Emily R. Melton – Update on Helicobacter pylori treatment LINK: Am Fam Phys 2007;75:351
Szacuje się, że połowa mieszkańców globu jest zakażona Helicobacter pylori. Poglądy na temat wskazań do eradykacji tej bakterii stale ewoluują. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na artykuł przeglądowy poświęcony tym zagadnieniom, opublikowany w American Family Physician.

Najczęstszym zespołem objawów ze strony przewodu pokarmowego, wiązanym z zakażeniem H. pylori, jest dyspepsja. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, postępowanie w niediagnozowanej dyspepsji u osób bez objawów alarmujących, poniżej 45 roku życia, powinno polegać na nieinwazyjnym badaniu na obecność bakterii (optymalnie przy użyciu testu oddechowego lub testu na obecność antygenu bakterii w kale) i następowej eradykacji w przypadku dodatniego wyniku.

Wartość leczenia przeciwbakteryjnego udokumentowano również w zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej i krwawienia z wrzodów. Kontynuowanie leczenia antysekrecyjnego po terapii przeciwbakteryjnej nie jest zalecane, o ile nie występują objawy choroby refluksowej przełyku. Sama choroba refluksowa (GERD) nie jest wskazaniem do eradykacji H. pylori. Nie praktykuje się również leczenia przeciwbakteryjnego u bezobjawowych osób, w ramach prewencji raka żołądka. Z kolei, badanie na obecność H. pylori i ewentualna eradykacja powinny poprzedzać przewlekłe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Brakuje przekonujących dowodów na wyższość terapii 10-dniowej nad 7-dniową. Ta ostatnia charakteryzuje się lepszą tolerancją ze strony pacjentów, mniejszą liczbą działań niepożądanych i niższym kosztem. Podstawowym schematem eradykacyjnym pozostaje schemat trójlekowy z inhibitorem pompy protonowej, amoksycyliną (2 x 1000 mg) i klarytromycyną (2 x 500 mg). Skuteczność tej terapii sięga 90 procent. Odsetek nawrotów jest niski, także u osób, których partnerzy są zakażeni H. pylori.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2007-02-01

 

0 replies on “Eradykacja Helicobacter pylori – aktualny stan wiedzy”