Leczenie nadciśnienia USA:Europa – 1:0

Y.R. Wang, G.C. Alexander i R.S. Stafford – Outpatient hypertension treatment, treatment intensification, and control in Western Europe and the United States Arch Intern Med 2007;167:141
W porównaniu ze standardami przyjętymi w Europie, amerykańskie standardy leczenia nadciśnienia tętniczego zalecają bardziej aktywne i rygorystyczne podejście do terapii. W Archives of Internal Medicine opublikowano interesujący artykuł porównujący skuteczność terapii hipotensyjnej w USA i w Europie Zachodniej (w 5 krajach: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania).

Wyniki analizy oparto na przekrojowym badaniu w ramach programu CardioMonitor 2004, prowadzonym na 21 053 chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, odbywających wizytę kontrolną u kardiologów i lekarzy rodzinnych. Średni wiek badanych wyniósł 65 lat. Co najmniej 92% z nich otrzymywało aktywną farmakoterapię.

W momencie rozpoznania nadciśnienia tętniczego i rozpoczynania leczenia, wartości ciśnienia tętniczego były istotnie niższe w USA niż w Europie – 161/94 vs 167-173/96-99 mm Hg. Wskaźniki kontroli nadciśnienia (wysokość ciśnienia tętniczego w trakcie ostatniej wizyty) były również istotnie lepsze w USA niż w Europie: 134/79 vs 139-144/80-84 mm Hg. Odsetek osób, u których osiągnięto docelowe wartości ciśnienia tętniczego (tj. <140/90 mm Hg) okazał się wyższy u pacjentów amerykańskich (63% vs 31-46% w Europie). Amerykańscy lekarze odnotowujący nieprawidłowe wartości ciśnienia, częściej intensyfikowali dotychczasowe leczenie (u 38% pacjentów niewłaściwie kontrolowanych, w porównaniu z 15-28% pacjentami pozostającymi pod opieką lekarzy europejskich). W USA częściej stosowano także schematy wielolekowe (minimum 2 leki) 64% vs 44-59%. Obserwacje te potwierdzają również analizy wieloczynnikowe uwzględniające różnice demograficzne, współistniejące choroby, stosowane leki dodatkowe, wyjściowe wartości ciśnienia.

A zatem, w wyścigu o lepszą jakość leczenia nadciśnienia tętniczego wygrywają Amerykanie.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-01-22

0 replies on “Leczenie nadciśnienia USA:Europa – 1:0”